Home / Tema / Razumevanje (page 2)

Category Archives: Razumevanje

Kineska poslovica – o razumevanju

Kineska poslovica – o razumevanju

Ako sumnjate u ono što lično vidite, kako možete verovati u ono što vam kažu.

Read More »

Konfučije – o mudrosti

Onaj ko je ujutru razumeo učenja mudrosti, uveče može zadovoljno umreti.

Read More »

Zaza Gabor – o muškarcima

Želim muškarca koji je ljubazan i ima razumevanja. Da li je to previše tražiti od milionera ?

Read More »

Grčka poslovica – o ljudima

Upoznaj samoga sebe. (tekst ispred ulaza u proročište u Delfima)  

Read More »

Ezop – o razumevanju

Pojave su često varljive.

Read More »

Eshil – o mudrosti

Duša njegova je brazda duboka i plodna, Iz nje niču odlučne misli.

Read More »

Artur Šopenhauer – o razgovoru

Može se uz pomoć argumenata dosta postići, ako onaj drugi ume da ih razume.

Read More »

Petar P. Njegoš – o čovjeku

Petar P. Njegoš – o čovjeku

S tačke svake pogledaj čovjeka !  Kako hoćeš sudi o čovjeku ! Tajna čojku čovjek je najviša !  

Read More »

Džigoro Kano – o znanju

Ipak je tačno da ljudi sa velikim znanjem nemaju uvek izvanrednu moć rasuđivanja.

Read More »

Rumunska poslovica – o čitanju

Nije učen onaj ko čita knjige, nego onaj ko zna šta čita.

Read More »
Scroll To Top