Category: Razumevanje

Ako sumnjate u ono što lično vidite, kako možete verovati u ono što vam kažu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-stednji/ ‎” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Onaj ko je ujutru razumeo učenja mudrosti, uveče može zadovoljno umreti. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/konfucije-o-prijateljstvu-2/ ‎” ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Želim muškarca koji je ljubazan i ima razumevanja. Da li je to previše tražiti od milionera ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6199″ ]Zaza Gabor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zaza-gabor/” ]Još misli Zaze Gabor[/button]
Upoznaj samoga sebe. (tekst ispred ulaza u proročište u Delfima) [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28797″ ]Grčka poslovica[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/grcke/” ]Još grčkih poslovica[/button]  
Pojave su često varljive. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13656″ ]Ezop[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ezop/” ]Još misli od Ezopa[/button]
Duša njegova je brazda duboka i plodna, Iz nje niču odlučne misli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=169″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Može se uz pomoć argumenata dosta postići, ako onaj drugi ume da ih razume. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28005″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/2/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
S tačke svake pogledaj čovjeka !  Kako hoćeš sudi o čovjeku ! Tajna čojku čovjek je najviša !   [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9078″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Ipak je tačno da ljudi sa velikim znanjem nemaju uvek izvanrednu moć rasuđivanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30669″ ]Džigoro Kano[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzigoro-kano/” ]Još misli Džigora Kana[/button]
Nije učen onaj ko čita knjige, nego onaj ko zna šta čita. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15478″ ]Rumunska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Sve kategorije: