Category: Razumevanje

Imaj hrabrosti da se koristiš sopstvenim razumom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=643″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/3/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]
Voleti i biti razuman tek se Bogu dopušta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=689″ ]Latinska poslovica[/button] [divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/page/2/” ]Još latinskih poslovica[/button]
Ako hoćeš da poznaš istinu, oslobodi se pre svega, makar samo dotle dok tražiš istinu, svih pomisli da li će za tebe biti korisno ovo ili ono rešenje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1216″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Mnogo znanja još ne znači mnogo razumevanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10535″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/page/2/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Svaka istina ima dve strane i dobro je pogledati obe pre nego što odaberemo jednu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3110″ ]Ezop[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ezop/” ]Još misli od Ezopa[/button]
Nikad nije prekasno postati razuman i mudar; no teže je kad se to kasno spozna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1035″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/3/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]
Sve kategorije: