Home / Tema / Razumevanje (page 17)

Category Archives: Razumevanje

Emanuel Kant – o razumu

Imaj hrabrosti da se koristiš sopstvenim razumom.

Read More »

Latinska poslovica – o ljubavi

Voleti i biti razuman tek se Bogu dopušta.                 

Read More »

Lav N. Tolstoj – o istini

Ako hoćeš da poznaš istinu, oslobodi se pre svega, makar samo dotle dok tražiš istinu, svih pomisli da li će za tebe biti korisno ovo ili ono rešenje.

Read More »

Heraklit – o znanju i razumevanju

Mnogo znanja još ne znači mnogo razumevanja.

Read More »

Ezop – o istini

Svaka istina ima dve strane i dobro je pogledati obe pre nego što odaberemo jednu.

Read More »

Emanuel Kant – o mudrosti

Emanuel Kant – o mudrosti

Nikad nije prekasno postati razuman i mudar; no teže je kad se to kasno spozna.

Read More »
Scroll To Top