Home / Tema / Razum (page 4)

Category Archives: Razum

Kato – o ćutanju

Bogu je najbliži onaj koji razumno ćutati zna.

Read More »

Baruh Spinoza – o razumevanju

Šta god je u suprotnosti sa prirodom je u suprotnosti sa razumom, a šta god je u suprotnosti sa razumom je besmisleno.

Read More »

Publius Sirius – o umu

Oči su slepe, dok je um negde drugde.

Read More »

Plutarh – o vrednosti

Razumu i pravednosti mora se pridružiti i sreća, da bi politička dela dobila i u lepoti i u veličini.

Read More »

Žan Žak Ruso – o čoveku

Ako razum čini čoveka, osećaj ga vodi.

Read More »

Emanuel Kant – o znanju

Emanuel Kant – o znanju

Celokupno naše znanje počinje od osećaja, upućuje ka razumevanju i završava se sa uzrokom. Ne postoji ništa veće od uzroka.

Read More »

Halil Džubran – o duši

Vaša je duša često bojno polje, na kojem vaš razum i prosuđivanje vode rat protiv vaših strasti i prohteva.

Read More »

Anatol Frans – o zabludama

Srce se vara kao i razum; zablude srca nisu manje kobne od zabluda razuma, a čovek se, štaviše, teže oslobađa takvih zabluda jer su prožete blagošću.  

Read More »

Džordž B. Šo – o promenama

Razuman čovek se prilagođava svetu, nerazuman uporno nastoji da svet prilagodi sebi. Stoga sav napredak zavisi od nerazumnog čoveka.

Read More »

Džonatan Svift – o ponašanju

I najlepše ponašanje se kao i najbolji zakon, temelji na razumu.

Read More »
Scroll To Top