Category: Razum

Bogu je najbliži onaj koji razumno ćutati zna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19837″ ]Kato[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kato/” ]Još misli Katoa[/button]
Šta god je u suprotnosti sa prirodom je u suprotnosti sa razumom, a šta god je u suprotnosti sa razumom je besmisleno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3167″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Oči su slepe, dok je um negde drugde. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16658″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Razumu i pravednosti mora se pridružiti i sreća, da bi politička dela dobila i u lepoti i u veličini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12361″ ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]
Ako razum čini čoveka, osećaj ga vodi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17752″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]
Celokupno naše znanje počinje od osećaja, upućuje ka razumevanju i završava se sa uzrokom. Ne postoji ništa veće od uzroka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=643″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]
Vaša je duša često bojno polje, na kojem vaš razum i prosuđivanje vode rat protiv vaših strasti i prohteva. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15510″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Srce se vara kao i razum; zablude srca nisu manje kobne od zabluda razuma, a čovek se, štaviše, teže oslobađa takvih zabluda jer su prožete blagošću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11834″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Razuman čovek se prilagođava svetu, nerazuman uporno nastoji da svet prilagodi sebi. Stoga sav napredak zavisi od nerazumnog čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15269″ ]Džordž B. Šo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzon-b-so/” ]Još misli Džordža B. Šoa[/button]
I najlepše ponašanje se kao i najbolji zakon, temelji na razumu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14827″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Sve kategorije: