Category: Razum

Kao što je u sobama stepen osvetljenosti različit, isto tako je u glavama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-ljudima-2/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Sveznalaštvo ne daje razum. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/heraklit-o-razmisljanju/” ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Knjige ne zamenjuju iskustvo, a učenost ne zamenjuje genijalnost. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-vedrini/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Čoveku nikad nije tako potreban razum kao onda kad ima posla sa budalom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-mudrosti-3/”]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/3/” ]Još kineskih poslovica[/button]  
Mudrost glave ili srca? Glave, uvek. Srce strada kada glava nije mudra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30237″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli nepoznatog autora[/button]
Nikad nije tako potreban razum kao onda kad se ima posla sa nerazumnim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-radu-4/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/6/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Razboriti su oni ljudi koji svoje prednosti neprestano kao nesigurne uzimaju (a takvi i sa nesrećama bolje postupaju). [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/tuikidid-o-sreci/ ‎ ” ]Tuikidid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tuikidid/” ]Još misli od Tuikidida[/button]
Sedeći i odmarajući se duša postaje razumna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/aristotel-o-ucenju-4/” ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]
Ima samo jedan način da glupacima i ludacima pokažemo svoj razum, a to je: da ne govorimo sa njima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-iskustvu-2//” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Razumnosti pripada vođstvo, i to zato što je mudra i zato što se ona najviše brine o celoj duši. Volji pripada da se pokorava razumnosti i da joj bude saveznik. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/sokrat-o-smrti/” ]Sokrat[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sokrat/” ]Još misli od Sokrata[/button]
Sve kategorije: