Home / Tema / Razum

Category Archives: Razum

Artur Šopenhauer – o razumu

Kao što je u sobama stepen osvetljenosti različit, isto tako je u glavama.

Read More »

Heraklit – o znanju

Sveznalaštvo ne daje razum.

Read More »

Artur Šopenhauer – o knjigama

Knjige ne zamenjuju iskustvo, a učenost ne zamenjuje genijalnost.

Read More »

Kineska poslovica – o smirenosti

Kineska poslovica – o smirenosti

Čoveku nikad nije tako potreban razum kao onda kad ima posla sa budalom.  

Read More »

Nepoznati autor – o mudrosti

Mudrost glave ili srca? Glave, uvek. Srce strada kada glava nije mudra.

Read More »

Kineska poslovica – o razumu

Kineska poslovica – o razumu

Nikad nije tako potreban razum kao onda kad se ima posla sa nerazumnim.

Read More »

Tuikidid – o razboritosti

Razboriti su oni ljudi koji svoje prednosti neprestano kao nesigurne uzimaju (a takvi i sa nesrećama bolje postupaju).

Read More »

Aristotel – o odmoru

Sedeći i odmarajući se duša postaje razumna.

Read More »

Artur Šopenhauer – o razumu

Ima samo jedan način da glupacima i ludacima pokažemo svoj razum, a to je: da ne govorimo sa njima.

Read More »

Sokrat – o razumu

Sokrat – o razumu

Razumnosti pripada vođstvo, i to zato što je mudra i zato što se ona najviše brine o celoj duši. Volji pripada da se pokorava razumnosti i da joj bude saveznik.

Read More »
Scroll To Top