Category: Razmišljanje

Možemo naše vlastito iskustvo smatrati kao tekst, a razmišljanje i saznanje kao komentar na njega. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-iskrenosti-3/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Ko u onoj žurbi i metežu poslova i uživanja, živi a nikako ne premišlja o svojoj prošlosti, nego naprotiv pušta svoj život da samo ide i prolazi, taj gubi vedru pamet i smišljenost, a njegova duša postaje haos, i to se sve da skoro jasno videti u njegovoj nervnoj, fragmentarnoj, skoro iskidanoj konverzaciji. [button color=”blue” […]
Valjalo bi svako da se potrudi da ne sudi ni u kom slučaju nego tačno, zbog čega bi prvo trebalo da misli a potom da govori. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27994″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/2/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Otkrio sam tajnu mora, razmišljajući o rosi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13879″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Duša njegova je brazda duboka i plodna, Iz nje niču odlučne misli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=169″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Usamljenost rađa misao, misao nezadovoljstvo, nezadovoljstvo pobunu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23925″ ]Meša Selimović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mesa-selimovic/” ]Još misli Meše Selimovića[/button]
Kod svakoga posla gledaj šta mu prethodi i šta ga prati, i tek tada pristupaj poslu. Ako tako ne postupiš isprva ćeš, istina, rado poslu prilaziti jer nisi razmislio šta će doći; a docnije, kad se pojave kakve neprijatnosti, sramno ćeš se povući. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15994″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od […]
Nikada ne bih umro za svoja uverenja, jer sam možda u krivu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23278″ ]Bernard Rasel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bernard-rasel/” ]Još misli B. Rasela[/button]
Bolje je vjerovati svojim očima nego tuđim riječima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=29519″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ja moram iznijeti što je kazano, ali nisam dužan uopće u to verovati, i ova moja primedba važi za čitavo moje Istraživanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11502″ ]Herodot[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herodot/” ]Još misli od Herodota[/button]
Sve kategorije: