Home / Tema / Razmišljanje (page 2)

Category Archives: Razmišljanje

Artur Šopenhauer – o iskustvu

Možemo naše vlastito iskustvo smatrati kao tekst, a razmišljanje i saznanje kao komentar na njega.

Read More »

Artur Šopenhauer – o žurbi

Ko u onoj žurbi i metežu poslova i uživanja, živi a nikako ne premišlja o svojoj prošlosti, nego naprotiv pušta svoj život da samo ide i prolazi, taj gubi vedru pamet i smišljenost, a njegova duša postaje haos, i to ...

Read More »

Artur Šopenhauer – o razmišljanju

Valjalo bi svako da se potrudi da ne sudi ni u kom slučaju nego tačno, zbog čega bi prvo trebalo da misli a potom da govori.

Read More »

Halil Džubran – o mudrosti

Otkrio sam tajnu mora, razmišljajući o rosi.

Read More »

Eshil – o mudrosti

Duša njegova je brazda duboka i plodna, Iz nje niču odlučne misli.

Read More »

Meša Selimović – o samoći

Usamljenost rađa misao, misao nezadovoljstvo, nezadovoljstvo pobunu.

Read More »

Epiktet – o planiranju

Epiktet – o planiranju

Kod svakoga posla gledaj šta mu prethodi i šta ga prati, i tek tada pristupaj poslu. Ako tako ne postupiš isprva ćeš, istina, rado poslu prilaziti jer nisi razmislio šta će doći; a docnije, kad se pojave kakve neprijatnosti, sramno ...

Read More »

Bernard Rasel – o greškama

Nikada ne bih umro za svoja uverenja, jer sam možda u krivu.

Read More »

Narodna poslovica – o obećanjima

Narodna poslovica – o obećanjima

Bolje je vjerovati svojim očima nego tuđim riječima.

Read More »

Herodot – o razmišljanju

Ja moram iznijeti što je kazano, ali nisam dužan uopće u to verovati, i ova moja primedba važi za čitavo moje Istraživanje.

Read More »
Scroll To Top