Home / Tema / Razgovor (page 2)

Category Archives: Razgovor

Narodna poslovica – o zlu

Sastalo se zlo i gore, da se malo porazgovore. (kad se sastaju muž i žena, oboje nevaljali)

Read More »

Mišel de Montenj – o ćutanju

Što više ćutanja i skromnosti – potrebne vrline za svaki razgovor.

Read More »

Kineska poslovica – o smirenosti

Duboka reka teče mirno, pametan čovek govori tiho.

Read More »

Narodna poslovica – o dogovoru

Što se češće razgovara to se bolje dogovara.  

Read More »

Ciceron – o govornicima

Govornik treba da ima na umu tri stvari: šta govori, kome i kako.

Read More »

Korejska poslovica – o razgovoru

Reka se upoznaje plivanjem, a čovek u razgovoru.

Read More »

Tomas Karlajl – o veri

Čovek živi ako veruje u nešto; a ne razmišljajući i raspravljajući o mnogo stvari.

Read More »

Jevrejska poslovica – o ćutanju

Nauči da ćutiš, kako bi znao da govoriš.

Read More »

Johan Gete – o vrednosti

Zbirka anegdota i maksima za čoveka najveće je blago, ako one prve ume na prikladnom mestu da ubaci u razgovor i ako mu ove druge u pravom času padnu na pamet.

Read More »

Ralf V. Emerson – o razgovoru

Dvojica mogu govoriti, a jedan da sluša, ali trojica ne mogu učestvovati u onom najiskrenijem i oštroumnom razgovoru.

Read More »
Scroll To Top