Category: Razgovor

Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-teskocama/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
[five_sixth]Ispeci pak reci. (Smisli dobro pa onda reci) [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-opreznosti-13/” ]Narodna poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Usamljenost se ne oslikava odsutnošću ljudi oko vas, već nemogućnošću razgovora sa ljudima o tome šta je za vas značajno, ili neprihvatljivošću vaših uverenja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=136″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Jednu od prepreka koje smetaju da se nauči umeće postojanja čini i prepuštanje praznim, trivijalnim razgovorima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17746″ ]Erih From[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/erih-from/” ]Još misli od Eriha Froma[/button]
Pirinač prospeš – sakupiti ga možeš, reč izgovoriš – vratiti je ne možeš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/korejska-poslovica-o-sreci/” ]Korejska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/3/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Bog nije, po mom shvatanju, povod za isprazne razgovore, jer to što se on uzima za ozbiljno nije samo po sebi dovoljno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7886″ ]Saša Gitri[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sasa-gitri/” ]Još misli Saše Gitrija[/button]
Mali je broj ljudi koji nauče (ili im je od prirode dat taj dar) da se izražavaju jasno i razgovetno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/vladeta-jerotic-o-vaspitanju-2/” ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Razgovora i saveta ima uvek, osim onda kad nam je to najpotrebnije. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26697″ ]Ivo Andrić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ivo-andric/” ]Još misli Ive Andrića[/button]
Može se uz pomoć argumenata dosta postići, ako onaj drugi ume da ih razume. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28005″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/2/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Znaš li da je razgovor jedno od najvećih zadovoljstava u životu ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28994″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]
Sve kategorije: