Home / Tema / Razgovor

Category Archives: Razgovor

Artur Šopenhauer – o razgovoru

Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.

Read More »

Narodna poslovica – o govoru

Ispeci pak reci. (Smisli dobro pa onda reci)

Read More »

Karl G. Jung – o usamljenosti

Usamljenost se ne oslikava odsutnošću ljudi oko vas, već nemogućnošću razgovora sa ljudima o tome šta je za vas značajno, ili neprihvatljivošću vaših uverenja.

Read More »

Erih From – o razgovoru

Jednu od prepreka koje smetaju da se nauči umeće postojanja čini i prepuštanje praznim, trivijalnim razgovorima.

Read More »

Korejska poslovica – o rečima

Pirinač prospeš – sakupiti ga možeš, reč izgovoriš – vratiti je ne možeš.

Read More »

Saša Gitri – o rečima i Bogu

Bog nije, po mom shvatanju, povod za isprazne razgovore, jer to što se on uzima za ozbiljno nije samo po sebi dovoljno.

Read More »

Vladeta Jerotić – o govoru

Mali je broj ljudi koji nauče (ili im je od prirode dat taj dar) da se izražavaju jasno i razgovetno.

Read More »

Ivo Andrić – o razgovoru

Razgovora i saveta ima uvek, osim onda kad nam je to najpotrebnije.

Read More »

Artur Šopenhauer – o razgovoru

Može se uz pomoć argumenata dosta postići, ako onaj drugi ume da ih razume.

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o zadovoljstvu

Znaš li da je razgovor jedno od najvećih zadovoljstava u životu ?

Read More »
Scroll To Top