Home / Tema / Radost (page 5)

Category Archives: Radost

Tagore – o radosti

Bog me ceni kada radim, ali me voli kada pevam.

Read More »

Sveto pismo – o životu

Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti.

Read More »

Sveto pismo – o radosti

Veselo srce veseli lice, a žalost u srcu obara duh.

Read More »

Ivo Andrić – o radosti

Svaki čovek je vredan onoliko koliko je radosti u njemu.

Read More »

Dušan Radović – o duši

Kolicni je vrabac a koliko je u njemu životne radosti! U njemu je, mogli bismo reći, samo duša. Iz malog tela i velike duše lakše izrastu krila nego kad je, kao kod nas, obrnuto.

Read More »

Ivo Andrić – o životu

Život bez radosti, pokreta i novine i nije život, nego golo postojanje, robovanje životu.

Read More »

Viljem Šekspir – o ludosti i iskustvu

Viljem Šekspir – o ludosti i iskustvu

Više volim ludost koja me veseli, nego iskustvo koje me žalosti.

Read More »

Ivo Andrić – o životu

Ivo Andrić – o životu

Divna, neumoljiva ravnoteža vlada u svim našim odnosima. Ima neznana formula koja određuje odnos između radosti i bola u našem životu. Stradanje i greh se upotpunjuju kao kalup i njegov odlivak.

Read More »

Turska poslovica – o radosti

Veseo čovek je kao sunce, kud god ide osvetljava.

Read More »

Ciceron – o radosti

Raznolikost veseli čoveka.

Read More »
Scroll To Top