Category: Rad

Jedan dan zamenjuje tri kada se sve na vreme radi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-smirenosti/” ]Japanska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/japanske-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ne želim nikakav odmor – nikakav prekid teškog rada. Kada bi ljudi birali posao u skladu sa svojim temparamentom, ukupna količina sreće na zemlji bi bila nemerljivo veća. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/tesla-o-radu/” ]Nikola Tesla[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikola-tesla/” ]Još misli od Nikole Tesle[/button]
Razlika između zadovoljstva i nezadovoljstva nije u tome da li čovek mnogo ili malo radi, nego da li pri tome postupa ispravno ili neispravno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/plutarh-o-razmisljanju-2/” ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]
Mudar se stidi svojih reči, a prevladava ih u delima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-manirima/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Nije važno šta učiš; ali kad si već jednom počeo da učiš, ne smeš to napustiti dok ga ne savladaš. Nije važno šta ispituješ, ali kad si već jednom počeo da nešto ispituješ, ne smeš ga napustiti dok ga potpuno ne shvatiš. Nije važno šta pokušavaš da smisliš, ali kad si već jednom pokušao da […]
Beznačajne stvari (obavljaj kao da su) značajne, (prema) malom (ponašaj se kao da je) veliko. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lao-ce-o-ljubavi/” ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]
Odmor je začin radu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/plutarh-o-razmisljanju/ ‎ ” ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]
Samo radom i teškim naporom, uz ljutu energiju i odlučnu hrabrost, možemo ići ka boljim stvarima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/teodor-ruzvelt-o-motivaciji/” ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Moli se kao da sve zavisi od Boga. Radi kao da sve zavisi od tebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Aurelije Avgustin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Još misli od Aurelija Avgustina[/button]
Tajna poslovanja je da znate nešto što niko drugi ne zna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16876″ ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]
Sve kategorije: