Home / Tema / Rad (page 2)

Category Archives: Rad

Japanska poslovica – o planiranju

Japanska poslovica – o planiranju

Jedan dan zamenjuje tri kada se sve na vreme radi.

Read More »

Nikola Tesla – o radu

Ne želim nikakav odmor – nikakav prekid teškog rada. Kada bi ljudi birali posao u skladu sa svojim temparamentom, ukupna količina sreće na zemlji bi bila nemerljivo veća.

Read More »

Plutarh – o zadovoljstvu

Razlika između zadovoljstva i nezadovoljstva nije u tome da li čovek mnogo ili malo radi, nego da li pri tome postupa ispravno ili neispravno.

Read More »

Kung Fu Ce – o delima

Mudar se stidi svojih reči, a prevladava ih u delima.

Read More »

Kung Fu Ce – o istrajnosti

Nije važno šta učiš; ali kad si već jednom počeo da učiš, ne smeš to napustiti dok ga ne savladaš. Nije važno šta ispituješ, ali kad si već jednom počeo da nešto ispituješ, ne smeš ga napustiti dok ga potpuno ...

Read More »

Lao Ce – o radu

Beznačajne stvari (obavljaj kao da su) značajne, (prema) malom (ponašaj se kao da je) veliko.

Read More »

Plutarh – o odmoru

Odmor je začin radu.

Read More »

Teodor Ruzvelt – o napretku

Samo radom i teškim naporom, uz ljutu energiju i odlučnu hrabrost, možemo ići ka boljim stvarima.

Read More »

Aurelije Avgustin – o veri

Moli se kao da sve zavisi od Boga. Radi kao da sve zavisi od tebe.

Read More »

Aristotel – o znanju

Tajna poslovanja je da znate nešto što niko drugi ne zna.

Read More »
Scroll To Top