Category: Promena

Vi ste uvek slobodni da se predomislite i izaberete drugačiju budućnost ili drugačiju prošlost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23957″ ]Rihard Bah[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/rihard-bah/” ]Još misli od Riharda Baha[/button]
Sićušna promena danas, dovodi do dramatično različitog sutra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8853″ ]Rihard Bah[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/rihard-bah/” ]Još misli od Riharda Baha[/button]
Gubitak je ništa drugo nego promena, a promena je svojstvo Prirode. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1907″ ]Marko Aurelije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]
Trava mora da se povija kada vetar duva preko nje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2212″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Ti bi želeo jedan bolji svet, pravedniji, bratski ?  Pa počni da radiš: šta te sprečava ? Počni od sebe i oko sebe, radi sa onima koji to žele. Počni od malog i to će rasti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2595″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Bolje je da mi uzmemo promenu za ruku, nego da ona nas ščepa za gušu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=196″ ]Vinston Čerčil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vinston-cercil/” ]Još misli od V. Čerčila[/button]
Voda uvek uzima oblik vaze. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23222″ ]Japanska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
A se naoblači, a se naopači. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21900″ ]Narodna poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
A se poturči, a čalmu zametnu.  Kaže se kada neko promeni svoje mišljenje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21982″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ako se moja teorija relativiteta pokaže kao tačna, Nemačka će da tvrdi da sam Nemac, a Francuska da sam građanin sveta. Ako se teorija pokaže kao netačna, Francuska će reći da sam Nemac, a Nemačka da sam Jevrejin. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22684″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Sve kategorije: