Category: Promena

Voda postaje čista tako što teče dalje, čovek tako što ide napred. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25472″ ]Indijska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Juče sam bio pametan. Zato sam želeo menjati svet. Danas sam mudar. Zato želim menjati sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26506″ ]Herman Hese[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herman-hese/” ]Još misli Hermana Hesea[/button]
Osnovna struktura kostiju je ista u ruci čoveka, krilu slepog miša, perajima morskog praseta i nozi konja. Zatim, isti broj pršljenova koji formiraju vrat žirafe i slona, i bezbroj drugih činjenica, samo po sebi objašnjava teoriju nasleđivanja sa sporim i malim i uspešnim modifikacijama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4559″ ]Čarls Darvin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/carls-darvin/” ]Još […]
Kada se čovek rodi, on je mek i slab; Kad umre, on je čvrst i krut. Stoga, tvrdoća i krutost pratioci su smrti, a mekoća i savitljivost pratioci su života. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23402″ ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]
Prvo revolucija protiv zla u sebi, a potom revolucija protiv zla van sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25198″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Svet se počne spasavati spasavajući jednog čoveka, sve ostalo je ili gradiozna romantika ili politika. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25120″ ]Čarls Bukovski[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/carls-bukovski/” ]Još misli Čarlsa Bukovskog[/button]
Ljudi koje svi vole ne menjaju svet. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25120″ ]Čarls Bukovski[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/carls-bukovski/” ]Još misli Čarlsa Bukovskog[/button]
Malograđanin, kao i svi paraziti, vlada zadivljujućom sposobnošću prilagođavanja, ali se nikad ne prilagođava istini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23620″ ]Maksim Gorki[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/maksim-gorki/” ]Još misli Maksima Gorkog[/button]
Bivši su, gospodine, bivši, i mi smo ljudi sadašnjosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23373″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]
Molitva ne menja Boga, ali menja onoga ko se moli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23735″ ]Soren Kjekregor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/soren-kierkegard/” ]Još misli od S. Kjekregora[/button]
Sve kategorije: