Home / Tema / Promena (page 2)

Category Archives: Promena

Platon – o promeni

Sve što je veliko, nestalno je. 

Read More »

Abraham Linkoln – o promenama

Abraham Linkoln – o promenama

Nije najbolja stvar promeniti konja, sve dok prelazi reku.                                                        

Read More »

Čarls Darvin – o promenama

Nije najjači, od vrste, koji preživljava, ni najinteligentniji, nego onaj koji reaguje na promenu.

Read More »

Španska poslovica – o promeni

Što se ne dogodi za jednu godinu, dogodi se u jednom trenutku.

Read More »

Artur Šopenhauer – o pameti

Pametan je onaj koga ne vara prividna stabilnost, i koji još uz to, predviđa pravac koji će promena zauzeti.

Read More »

Karl G. Jung – o promeni

Ništa ne možemo promijeniti dok god to ne prihvatimo.

Read More »

Oldos Haksli – o ljudima

Postojanost je u suprotnosti sa prirodom, za razliku od života. Jedini ljudi potpuno u skladu su oni mrtvi.

Read More »

Herodot – o promeni

Kako ljudsko biće može znati šta je sigurnost ? Mislim, izvjesnost je zacijelo van čovekovog dohvata.

Read More »

Heraklit – o promeni

Ljudski su poslovi tek puki točkovi i budući da se okreću, nikad istom čovjeku ne udeljuju vječnu sreću.

Read More »

Solon – o životu

Tako da u čitavom ljudskom životu imaš dvadeset šest tisuća dvije stotine i pedeset dana; od svih tih dana niti jedan išta nalik drugome ne donosi.     

Read More »
Scroll To Top