Category: Pomoć

Svi su ljudi dobri sve dok od njih ne tražiš pomoć. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-snazi/ ‎ ” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/3/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Koji Bog ne pomaže, ne treba mu se moliti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22624″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ako nešto dovoljno jako želiš, cela Vaseljena se uroti da ti pomogne da to ostvariš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24836″ ]Paulo Koeljo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paulo-koeljo/” ]Još misli od Paula Koelja[/button]
Naš osnovni cilj u ovom životu je da pomognemo drugima. A ako ne možete da pomognete, nemojte ih povrediti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=27895″ ]Dalaj Lama[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/dalaj-lama/” ]Još misli od Dalaj Lame[/button]
Žuri da učiniš dobro kad možeš, jer nećeš uvek moći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26630″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Dobro delo je dvostruko dobro ako se brzo učini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5109″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]  
Ne možeš pomoći ljudima ako neprestano činiš za njih ono što bi oni trebali i morali da rade sami. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21522″ ]Abraham Linkoln[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-linkoln/” ]Još misli Abrahama Linkolna[/button]
Mi smo rođeni slabi, potrebna nam je snaga; bespomoćni, potrebna nam je pomoć; budalasti, potreban nam je razum. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16420″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]
Dobra riječ ne koštuje novaca. Za to je ne treba izostavljati, pa ako pomogne dobro; ako li ne pomogne nema štete. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23448″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Naučio sam da čovek ima pravo gledati drugog čoveka odozgo samo onda kad mu pomaže da ustane. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23004″ ]Gabrijel G. Markes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/gabrijel-g-markes/” ]Još misli G. Markesa[/button]
Sve kategorije: