Kineska poslovica – o ljudima

Svi su ljudi dobri sve dok od njih ne tražiš pomoć.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-snazi/ ‎
” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/3/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Narodna poslovica – o Bogu

Koji Bog ne pomaže, ne treba mu se moliti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22624″ ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Arapska poslovica – o dobru

Žuri da učiniš dobro kad možeš, jer nećeš uvek moći.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26630″ ]Arapska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Latinska poslovica – o dobroti

Dobro delo je dvostruko dobro ako se brzo učini.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5109″ ]Latinska poslovica[/button][divider]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

 

Žan Žak Ruso – o čoveku

Mi smo rođeni slabi, potrebna nam je snaga; bespomoćni, potrebna nam je pomoć; budalasti, potreban nam je razum.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16420″ ]Žan Žak Ruso[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]

Narodna poslovica – o rečima

Dobra riječ ne koštuje novaca. Za to je ne treba izostavljati, pa ako pomogne dobro; ako li ne pomogne nema štete.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23448″ ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Gabrijel G. Markes – o skromnosti

Naučio sam da čovek ima pravo gledati drugog čoveka odozgo samo onda kad mu pomaže da ustane.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23004″ ]Gabrijel G. Markes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/gabrijel-g-markes/” ]Još misli G. Markesa[/button]