Home / Tema / Poezija (page 4)

Category Archives: Poezija

Poezija je vrhunska muzika

Migel de Servantes – o poeziji

Poezija sadrži u sebi sve ostale nauke, jer se služi svim ostalim naukama, svima se ukrašava, doteruje i iznosi na videlo svoja divna dela kojima ispunjava svet, koristeći mu, pružajući mu uživanja i lepotu.  

Read More »

Platon – o poeziji i ljubavi

Svako srce peva nedovršenu pesmu, sve dok mu drugo srce ne uzvrati šapatom. Oni koji žele da pevaju naći će pesmu.

Read More »

Ovidije – o pesnicima

Nekad carevi i kraljevi vodiše brigu o pesnicima, i starinske pesme bejahu bogato nagradjivane. Pesnici uživahu sveti ugled i njihovo ime bejaše poštovano. Često primahu veliko bogatstvo.

Read More »

Ovidije – o pesnicima

Zovu nas svetim prorocima i ljubimcima bogova.

Read More »

Ovidije – o pisanju

U nama je Bog; on nas potiče, njime plamtimo.

Read More »

Horacije – o poeziji

O, poezijo, slatka uteho u tuzi!

Read More »

Isidora Sekulić – o poeziji

Bez čega poezija ne može, to je život i smrt; bez čega život i smrt ne vrede to je poezija.

Read More »

Horhe L. Borhes – o trenucima

Ja sam bio jedan od onih što razumno i plodno prožive svaki minut svog života. Imao sam jasno i časaka radosti! Al’ kad bih mogao nazad da se vratim, težio bih samo dobrim trenucima. Jer ako ne znate, život je ...

Read More »

Petar P. Njegoš – o ljubavi

Svezala se dva pogleda magičeskom slatkom silom, Kao sunce s svojim likom kada leti nad pučinom….

Read More »

Tagore – o ljubavi

Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.

Read More »
Scroll To Top