Home / Tema / Pisanje

Category Archives: Pisanje

Kineska poslovica – o pamćenju

I najbleđe mastilo je bolje od najboljeg pamćenja.  

Read More »

Čarls Bukovski – o piscima

Pisci su očajni ljudi, i kada prestanu da budu očajni, prestanu da budu pisci.

Read More »

Branko Miljković – o pesnicima

Pesnik je oduvek bio onaj koji u drugima leči bolest od koje sam umire.

Read More »

Ivo Andrić – o Vuku

Ivo Andrić – o Vuku

Kao svaki reformator Vuk je bio i rušitelj i graditelj, i više graditelj nego rušilac, ali je savremenicima naročito u prvo vreme, morala biti vidljivija rušilačka strana njegovog poduhvata.

Read More »

Branislav Nušić – o pisanju

Opis ovoga života otpočeo sam sa rođenjem, nalazeći da je to najprirodniji početak. Autobiografiju sam završio ženidbom, nalazeći da posle ženidbe čovek i nema autobiografije.

Read More »

Branislav Nušić – o karijeri

U jedno doba nastala je čitava hajka na mene. Sve što je dobilo svrab za pisanje uzelo je da se češe od mene, tako da sam postao neka vrsta pismenog zadatka za sve one koji su – to se već ...

Read More »

Matija Bećković – o pisanju

Pesnik ne sme da dozvoli da mu jezik pobegne. U tom slučaju pobegao bi mu život.

Read More »

Dušan Radović – o pisanju

Dušan Radović – o pisanju

Vedro misliti i vedro pisati, u smislu – jednostavno, bistro, pregledno, čitko, kratko i jasno, uvek sa nekom moralnom, humanom željom, potrebom ili idealom, to, bezmalo, znači biti saradnik Sunca.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o pisanju

A zakon sam, sam sebi postavio: niti koga hvalim ni kudim, niti da se čemu podsmijevam ni čudim, nego samo da kažem kako je bilo, pa čitatelji sami neka sude što je za hvalu, što li za kuđenje, što li ...

Read More »

Vuk S. Karadžić – o pisanju

Ja nijesam rad da ljudi o poslu mom prije sude nego ga vide, i zato nerado ovakve poslove kome pokazujem dok na svijet ne iziđu; a kad iziđu na svijet, onda svaki čitatelj može recezent biti, a ja sam dužan ...

Read More »
Scroll To Top