Category: Patnja

Velika tema života je borba i patnja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3076″ ]Čarli Čaplin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/carli-caplin/” ]Još misli Čarli Čaplina[/button]
Živeti znači patiti, preživeti znači naći smisao u patnji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2938″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button] 
Ko opisuje sopstveni bol, makar i plakao pri tome, na putu je da se uteši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4306″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/page/2/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Misli rađaju patnju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2967″ ]Stendal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/stendal/” ]Još misli od Stendala[/button]
Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, pa ma koliko patnje iz toga proizašlo… [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1226″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Sve kategorije: