Home / Tema / Pamet

Category Archives: Pamet

Artur K. Dojl – o zlu

Ah, bože moj, ovaj svet je pokvaren, a kad pametan čovek posveti svoj um zločinu, to je najgore.

Read More »

Artur Šopenhauer – o razgovoru

Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.

Read More »

Japanska poslovica – o nevoljama

S nevoljom se čovek bori pameću, ne suzama.

Read More »

Kineska poslovica – o učenju

Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu, dok budala nauči jednu stvar, a veruje da ih zna deset.

Read More »

Artur Šopenhauer – o geniju

Genije liči na onoga ko pogađa cilj koji ostali ne mogu da vide.

Read More »

Kineska poslovica – o pamćenju

I najbleđe mastilo je bolje od najboljeg pamćenja.  

Read More »

Vergilije – o ljudima

Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom i nezadovoljan svojom pameću.

Read More »

Mijamoto Musaši – o planiranju

Tok stvari uvek može da se vidi ako je neko dovoljno pametan.                                                   

Read More »

Artur Šopenhauer – o pameti

Pametan je onaj koga ne vara prividna stabilnost, i koji još uz to, predviđa pravac koji će promena zauzeti.

Read More »

Viktor Igo – o pameti

Inteligentan pakao bi bio bolji nego glupi raj.

Read More »
Scroll To Top