Category: Pamet

Ah, bože moj, ovaj svet je pokvaren, a kad pametan čovek posveti svoj um zločinu, to je najgore. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-k-dojl-o-logici/” ]Artur K. Dojl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-k-dojl/” ]Još misli Artura K. Dojla[/button]
Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-teskocama/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
S nevoljom se čovek bori pameću, ne suzama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-zenama/” ]Japanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/3/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu, dok budala nauči jednu stvar, a veruje da ih zna deset. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-snazi-2/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Genije liči na onoga ko pogađa cilj koji ostali ne mogu da vide. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-knjigama/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
I najbleđe mastilo je bolje od najboljeg pamćenja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-mislima-2/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]  
Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom i nezadovoljan svojom pameću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/vergilije-o-brzini/ ‎ ” ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]
Tok stvari uvek može da se vidi ako je neko dovoljno pametan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/mijamoto-musasi-o-zivotu/ ” ]Mijamoto Musaši[/button][divider]                                                    [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mijamoto-musasi/” ]Još misli od M. Musašija[/button]
Pametan je onaj koga ne vara prividna stabilnost, i koji još uz to, predviđa pravac koji će promena zauzeti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-sudbini/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/2/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Inteligentan pakao bi bio bolji nego glupi raj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1089″ ]Viktor Igo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viktor-igo/” ]Još misli Viktora Igoa[/button]
Sve kategorije: