Category: Pamćenje

I najbleđe mastilo je bolje od najboljeg pamćenja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-mislima-2/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]  
Kad hoćeš da slažeš, prvo proveri svoje pamćenje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32336″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]  
Pokoljenja djela sude… [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8897″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-njegos-petar-petrovic-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Svet se vrlo brzo menja i ljudsko pamćenje je kratkog veka. Zaboraviće svi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28983″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]
Ono što je bitno u životu nije ono što ti se dešava, već ono što pamtiš i kako to zapamtiš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2430″ ]Gabrijel G. Markes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/gabrijel-g-markes/” ]Još misli G. Markesa[/button]
Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12127″ ]Martin Luter King[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/martin-luter-king/” ]Još misli od Martina L. Kinga[/button]
Ne kaže se uzalud da onaj koji nije dovoljno siguran u svoje pamćenje ne bi trebalo da se upušta u laganje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26355″ ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Zabranjeno je ostaviti svoje prijatelje, Ne pokušati razumeti sve što ste zajedno proživeli, I zvati ih samo onda kada su nam neophodni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24565″ ]Pablo Neruda[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pablo-neruda/” ]Još misli od Pabla Nerude[/button]
Svekrva se ne sjeća da je negda i ona snaha bila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=10176″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Zbirka anegdota i maksima za čoveka najveće je blago, ako one prve ume na prikladnom mestu da ubaci u razgovor i ako mu ove druge u pravom času padnu na pamet. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18850″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Sve kategorije: