Kineska poslovica – o pamćenju

I najbleđe mastilo je bolje od najboljeg pamćenja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-mislima-2/” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

 

Arapska poslovica – o laži

Kad hoćeš da slažeš, prvo proveri svoje pamćenje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32336″ ]Arapska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

 

Vilijam Somerset Mom – o zaboravljanju

Svet se vrlo brzo menja i ljudsko pamćenje je kratkog veka. Zaboraviće svi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28983″ ]Vilijam Somerset Mom[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]

Martin Luter King – o prijateljstvu

Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12127″ ]Martin Luter King[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/martin-luter-king/” ]Još misli od Martina L. Kinga[/button]

Mišel de Montenj – o laži

Ne kaže se uzalud da onaj koji nije dovoljno siguran u svoje pamćenje ne bi trebalo da se upušta u laganje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26355″ ]Mišel de Montenj[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]

Pablo Neruda – o prijateljstvu

Zabranjeno je ostaviti svoje prijatelje,

Ne pokušati razumeti sve što ste zajedno proživeli,

I zvati ih samo onda kada su nam neophodni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24565″ ]Pablo Neruda[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pablo-neruda/” ]Još misli od Pabla Nerude[/button]

Narodna poslovica – o pamćenju

Svekrva se ne sjeća da je negda i ona snaha bila.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=10176″ ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Johan Gete – o vrednosti

Zbirka anegdota i maksima za čoveka najveće je blago, ako one prve ume na prikladnom mestu da ubaci u razgovor i ako mu ove druge u pravom času padnu na pamet.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18850″ ]Johan Gete[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/” ]Još misli od Johana Getea[/button]