Home / Tema / Pamćenje

Category Archives: Pamćenje

Kineska poslovica – o pamćenju

I najbleđe mastilo je bolje od najboljeg pamćenja.  

Read More »

Arapska poslovica – o laži

Kad hoćeš da slažeš, prvo proveri svoje pamćenje.  

Read More »

Petar P. Njegoš – o vrednosti

Petar P. Njegoš – o vrednosti

Pokoljenja djela sude…

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o zaboravljanju

Svet se vrlo brzo menja i ljudsko pamćenje je kratkog veka. Zaboraviće svi.

Read More »

Gabrijel G. Markes – o pamćenju

Ono što je bitno u životu nije ono što ti se dešava, već ono što pamtiš i kako to zapamtiš.

Read More »

Martin Luter King – o prijateljstvu

Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.

Read More »

Mišel de Montenj – o laži

Ne kaže se uzalud da onaj koji nije dovoljno siguran u svoje pamćenje ne bi trebalo da se upušta u laganje.

Read More »

Pablo Neruda – o prijateljstvu

Zabranjeno je ostaviti svoje prijatelje, Ne pokušati razumeti sve što ste zajedno proživeli, I zvati ih samo onda kada su nam neophodni.

Read More »

Narodna poslovica – o pamćenju

Svekrva se ne sjeća da je negda i ona snaha bila.

Read More »

Johan Gete – o vrednosti

Zbirka anegdota i maksima za čoveka najveće je blago, ako one prve ume na prikladnom mestu da ubaci u razgovor i ako mu ove druge u pravom času padnu na pamet.

Read More »
Scroll To Top