Tema

Od Akcije do Znanja, preko Misli, Ljubavi i Učenja otkrijte teme koje Vas najviše zanimaju…

Dušan Radović – o zdravlju

Malo para kvari telo, a mnogo para kvari dušu..Čovek je na velikoj muci…U čemu da čuva dušu ako pokvari telo? Šta da čuva u zdravom telu ako ostane bez duše? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=5157″ ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/page/4/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]

Konfučije – o istini

Ne čini čoveka istina velikim, nego obratno, čovek čini istinu velikom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4549″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/page/4/” ]Još misli od Konfučija[/button]

Johan Gete – o nadi

Svi ljudi bivaju u svojim nadama razočarani, u svojim iščekivanjima prevareni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1328″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/4/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o nadi

Ko živi treba da se nada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5911″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/9/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Oskar Vajld – o životu

Pravi život nekog čoveka često je život kojim on ne živi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=44″ ]Oskar Vajld[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/oskar-vajld/page/4/” ]Još misli Oskara Vajlda[/button]

Oskar Vajld – o životu

Život je odveć važna stvar da bi se o njemu ozbiljno govorilo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=7938″ ]Oskar Vajld[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/oskar-vajld/page/4/” ]Još misli Oskara Vajlda[/button]

Fransis Bejkon – o karijeri

Penjanje na položaj je tegobno i ljudi s mukom dolaze do većih muka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1149″ ]Fransis Bejkon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fransis-bacon-bejkon/page/2/” ]Još misli od Fransisa Bejkona[/button]

Volter – o dosadi

Dosada je naš najveći neprijatelj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=70″ ]Volter[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/voltaire-volter/page/2/” ]Još misli od Voltera[/button]