Home / Tema / Osećanja

Category Archives: Osećanja

Viljem Šekspir – o savetima

Ljudi znaju da savetuju oko bola koji sami ne osećaju.

Read More »

Herman Hese – o ljubavi

Naučio sam da biti voljen ne znači ništa a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje vrednost i lepotu našem postojanju.

Read More »

Herman Hese – o osećanjima

Gde god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.

Read More »

Karl G. Jung – o osećanjima

Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce.

Read More »

Mika Antić – o osećanjima

Da ja imam samo tebe. Da ti imaš samo mene. Jel si moje ? Najmoje ? Jesam tvoje. Najtvoje.

Read More »

Mika Antić – o osećanjima

Ostala si najlepša medalja iz najlepšeg rata, u kojem su mi srce amputirali.

Read More »

Mika Antić – o osećanjima

Treći put kada se zaljubiš izbriši obe ranije. Nek treća bude prva, Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše.

Read More »

Mika Antić – o osećanjima

Ispričali smo ramenima i rukama nešto što u prevodu na disanje znači: ljubav.

Read More »

Jovan Dučić – o ljubavi

Zaljubljeni čovek misli da uvek voli prvi put, iako je pre toga sto puta voleo; a događa se čak da veruje kako je odista samo ovaj put istinski.

Read More »

Branko Miljković – o čoveku

Čovek zagledan u svet ima pred sobom dve alternative: da oseti svoju ništavnost ili da se divi. Divljenje nas izjednačuje sa onim čime se divimo.

Read More »
Scroll To Top