Category: Osećanja

Ljudi znaju da savetuju oko bola koji sami ne osećaju. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/viljem-sekspir-o-odlaganju/” ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Naučio sam da biti voljen ne znači ništa a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje vrednost i lepotu našem postojanju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24840″ ]Herman Hese[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herman-hese/” ]Još misli Hermana Hesea[/button]
Gde god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9847″ ]Herman Hese[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herman-hese/” ]Još misli Hermana Hesea[/button]
Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2595″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Da ja imam samo tebe. Da ti imaš samo mene. Jel si moje ? Najmoje ? Jesam tvoje. Najtvoje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10519″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Ostala si najlepša medalja iz najlepšeg rata, u kojem su mi srce amputirali. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10519″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Treći put kada se zaljubiš izbriši obe ranije. Nek treća bude prva, Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22293″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Ispričali smo ramenima i rukama nešto što u prevodu na disanje znači: ljubav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10519″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Zaljubljeni čovek misli da uvek voli prvi put, iako je pre toga sto puta voleo; a događa se čak da veruje kako je odista samo ovaj put istinski. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4027″ ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/page/2/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Čovek zagledan u svet ima pred sobom dve alternative: da oseti svoju ništavnost ili da se divi. Divljenje nas izjednačuje sa onim čime se divimo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?branko-miljkovic-o-pesnicima ]Branko Miljković[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/branko-miljkovic/” ]Još misli od Branka Miljkovića[/button]
Sve kategorije: