Home / Tema / Opreznost

Category Archives: Opreznost

Narodna poslovica – o opreznosti

Narodna poslovica – o opreznosti

Pred zoru se mrzne.

Read More »

Narodna poslovica – o opreznosti

Narodna poslovica – o opreznosti

Nemoj svakoj tici biti kobac.

Read More »

Narodna poslovica – o opreznosti

Bolje je pošteno sakriti, nego rđavo prikazati.

Read More »

Korejska poslovica – o opreznosti

I plitku reku prelazi oprezno.

Read More »

Narodna poslovica – o opreznosti

Rđav je ono miš koji samo jednu rupu ima.

Read More »

Kineska poslovica – o opreznosti

Lako je čuvati se udaraca usred bela dana.

Read More »

Japanska poslovica – o ljudima

Jemči za novac, ali ne jemči za čoveka.

Read More »

Kineska poslovica – o rečima

Kineska poslovica – o rečima

Reku meri štapom, a ljude rečima.

Read More »

Artur Šopenhauer – o opreznosti

Da bismo opstali u svetu svrsishodno je da sa sobom ponesemo veliku zalihu opreza i obzira: uz pomoć prvog štitimo se od štete i gubitka, uz pomoć drugog od sukoba i svađe.

Read More »

Tuikidid – o razboritosti

Razboriti su oni ljudi koji svoje prednosti neprestano kao nesigurne uzimaju (a takvi i sa nesrećama bolje postupaju).

Read More »
Scroll To Top