Home / Tema / Opasnost (page 2)

Category Archives: Opasnost

Konfučije – o vlasti

Tiranske vlasti se treba plašiti više nego tigra.

Read More »

Nemačka poslovica – o greškama

Više ih se udavilo u činiji nego u moru.

Read More »

Publius Sirius – o besu

Gnev poštenog čoveka vrlo je opasan.

Read More »

Publius Sirius – o zlu

Skriveno zlo je najopasnije.

Read More »

Bolivijska poslovica – o znanju

Nepotpuno znanje je opasnije od neznanja. Bolivijska poslovica

Read More »

Demokrit – o opasnosti

Čoveku svakog dana preti opasnost od čoveka.

Read More »

Latinska poslovica – o opreznosti

Sretan je onaj koga tuđe opasnosti čine obazrivim.                   

Read More »

Seneka – o strahu

Lični strahovi su lakši kada je opasnost u ruci.

Read More »

Agata Kristi – o opreznosti

Svaki ubica je verovatno nečiji stari prijatelj.

Read More »

Fridrih Niče – o vrlinama

Fridrih Niče – o vrlinama

Vrline su opasne koliko i poroci, ukoliko ih pustimo da nad nama gospodare.

Read More »
Scroll To Top