Home / Tema / Opasnost

Category Archives: Opasnost

Pindar – o vrlinama

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama. Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno.

Read More »

Narodna poslovica – o opreznosti

Rđav je ono miš koji samo jednu rupu ima.

Read More »

Tuikidid – o razboritosti

Razboriti su oni ljudi koji svoje prednosti neprestano kao nesigurne uzimaju (a takvi i sa nesrećama bolje postupaju).

Read More »

Fransoa La Rošfuko – o opreznosti

Namera da nikad ne varamo izlaže nas opasnosti da često budemo prevareni.

Read More »

Arapska poslovica – o opreznosti

Opasnost i zadovoljstvo rastu na istoj grani.

Read More »

Jevrejska poslovica – o opreznosti

Kada je život u igri, nemoj pratiti većinu.

Read More »

Fridrih Niče – o opasnosti

Verujte mi, tajna najveće plodnosti i najvećeg uživanja u egzistenciji je: da živite opasno !  

Read More »

Mika Antić – o odlaganju

Opasno je kao zmija, opasno je kao metak Da u tebi večno klija i ćarlija tvoj početak.

Read More »

Artur Šopenhauer – o hladnokrvnosti

Za savladavanje iznenadnih opasnosti, kao i za sukob sa protivnicima i neprijateljima, najbitnije su sposobnosti hladnokrvnost i prisustvo duha.

Read More »

Fridrih Niče – o muškarcima

Pravi muškarac želi dve stvari: opasnost i igru. Zbog toga on želi ženu – najopasniju igračku.

Read More »
Scroll To Top