Category: Opasnost

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama. Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pindar-o-iskrenosti/” ]Pindar[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]
Rđav je ono miš koji samo jednu rupu ima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-govoru-2/” ]Narodna poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Razboriti su oni ljudi koji svoje prednosti neprestano kao nesigurne uzimaju (a takvi i sa nesrećama bolje postupaju). [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/tuikidid-o-sreci/ ‎ ” ]Tuikidid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tuikidid/” ]Još misli od Tuikidida[/button]
Namera da nikad ne varamo izlaže nas opasnosti da često budemo prevareni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/la-rosfuko-o-sreci/ ” ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]
Opasnost i zadovoljstvo rastu na istoj grani. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27542″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Kada je život u igri, nemoj pratiti većinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24874″ ]Jevrejska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/2/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Verujte mi, tajna najveće plodnosti i najvećeg uživanja u egzistenciji je: da živite opasno ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24604″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button] 
Opasno je kao zmija, opasno je kao metak Da u tebi večno klija i ćarlija tvoj početak. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18387″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Za savladavanje iznenadnih opasnosti, kao i za sukob sa protivnicima i neprijateljima, najbitnije su sposobnosti hladnokrvnost i prisustvo duha. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2057″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Pravi muškarac želi dve stvari: opasnost i igru. Zbog toga on želi ženu – najopasniju igračku. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=22618″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Sve kategorije: