Home / Tema / Novac (page 4)

Category Archives: Novac

Narodna poslovica – o vrednosti

Lakše je steći nego sačuvati.  

Read More »

Volt Dizni – o radu

Možete doći do tačke gde ne radite za novac.

Read More »

Publius Sirius – o vrednosti

Ugled ljudi je mnogo iznad novca.

Read More »

Publius Sirius – o novcu

Ne postoji izvor dobitka koji je sigurniji od štednje.

Read More »

Euripid – o novcu

Novac ne zasiti lakoma čoveka nego ga draži.

Read More »

Narodna poslovica – o dugu

Od rđavog dužnika i kozu bez mlijeka.  

Read More »

Henri Ford – o novcu

Ukoliko vam je novac jedini osnov za nezavisnost, nikada je nećete imati. Prave rezerve u ovom svetu su znanje, iskustvo i sposobnost.

Read More »

Hajnrik Hajne – o novcu

Novac je božanstvo našeg vremena !

Read More »

Epiktet – o novcu

Epiktet – o novcu

Upitali Lampisa, brodovlasnika, kako je stvorio svoje ogromno bogatstvo. On odgovori : Moje veliko bogatstvo je stvoreno lako, ali moje malo, početno, sa velikim naporom !

Read More »

Agata Kristi – o zlu

Onaj ko svesno zarađuje na poniženju i nevolji drugih ljudi isti je kao i vampir koji se hrani mesom i krvlju.

Read More »
Scroll To Top