Category: Neznanje

Lekaru, izleči sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19361″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]  
Nema većeg mraka od neznanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=212″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Bolje ništa ne znati nego mnogo šta upola znati ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=237″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Zlo je ko ne zna a učiti se ne da. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22621″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Čarolija prve ljubavi sastoji se u našem neznanju, da se ona može uvek završiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15191″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12284″ ]Branislav Nušić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/branislav-nusic/” ]Još misli Branislava Nušića[/button]
Ko nema u glavi, on misli da ima više nego svi drugi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3679″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Onaj koji zna sve odgovore, nije bio pitan sva pitanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1181″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Osim čoveka, sva bića su besmrtna, jer ne znaju za smrt. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12483″ ]Horhe L. Borhes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]
Neznanje viče znam, a Znanje – ne znam ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10174″ ]Nikolaj Velimirović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]
Sve kategorije: