Category: Nepromišljenost

Najmilijeg gosta Tri dana je dosta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18943″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Za ideale ginu budale. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16483″ ]Bora Đorđević[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bora-dordevic/” ]Još misli od Bore Čorbe[/button]
Kad te ko ne zove, što se odzivaš ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17047″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Onaj koji vara, uvek će naći one koji dopuštaju sebi da budu prevareni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15021″ ]Nikolo Makijaveli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nikolo-makijaveli/” ]Još misli od N. Makijavelija[/button]
Ludost je preduzimati više nego što se može. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1773″ ]Sofokle[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sofokle/” ]Jos misli od Sofoklea[/button]
Loša je odluka koja se ne može izmeniti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11013″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Spletke i neverovatne stvari ljudi brzo prihvataju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10493″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
U srdita popa prazne bisage. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16366″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Da zaboraviš nečiju nameru, najčešći je oblik gluposti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11064″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Natrčao kao ždrijebe pred rudu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=12504″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Sve kategorije: