Home / Tema / Nepromišljenost

Category Archives: Nepromišljenost

Narodna poslovica – o gluposti

Ribu uči plivati.

Read More »

Narodna poslovica – o opreznosti

Rđav je ono miš koji samo jednu rupu ima.

Read More »

Kineska poslovica – o planiranju

U borbi se metak ne pozajmljuje.

Read More »

Korejska poslovica – o strahu

Pas koji laje sebe razoružava.

Read More »

Artur Šopenhauer – o nepromišljenosti

Ko dakle misli da u svetu đavoli nikad ne idu bez rogova a budala bez praporaca, biće uvek njihov plen ili njihova igračka.

Read More »

Dušan Radović – o gluposti

Izgleda glupo svako ko je pametan kad ne treba.

Read More »

Voren Bafet – o nepromišljenosti

Šta mudri rade na početku, budale rade na kraju.

Read More »

Artur Šopenhauer – o žurbi

Ko u onoj žurbi i metežu poslova i uživanja, živi a nikako ne premišlja o svojoj prošlosti, nego naprotiv pušta svoj život da samo ide i prolazi, taj gubi vedru pamet i smišljenost, a njegova duša postaje haos, i to ...

Read More »

Viljem Šekspir – o ljudima

Izdat sam što se držah društva takvog, Što beh među ljudima što su samo to: Ljudi, pa dakle, nestalni.

Read More »

Viljem Šekspir – o šali

Takve kratkotrajne dosetke svenu još za svoga rasta.

Read More »
Scroll To Top