Category: Nepravda

Đavolja sila nagoni da čoek zaboravi na sebe. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/marko-miljanov-o-sili/” ]Marko Miljanov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/marko-miljanov/” ]Još misli Marka Miljanova[/button]
Dve stvari čovek mora da nauči da trpi: loše vreme i ljudsku nepravdu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/demokrit-o-pokvarenosti/” ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]
Sve su Drine ovog sveta krive, nikada se one neće sve potpuno ispraviti i nikada ne smemo prestati da ih ispravljamo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32636″ ]Ivo Andrić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ivo-andric/” ]Još misli Ive Andrića[/button]
Više državi koristi pravda nego porezi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12865″ ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Strasti sadrže izvesnu nepravdu i sebičan interes, te je opasno povoditi se za njima, i čovek se mora čuvati, čak i kada mu se one čine potpuno opravdane. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9043″ ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]
Zlo rađenje gotovo suđenje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-lenjosti/” ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Da li da se penjem dvoru uzvišenom koji nastanjuje Pravda, Ili da krenem niza stranu stazama krivudavim, Ne bih li tako proživeo do kraja ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=32406″ ]Pindar[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]
Nepravdu vrši često i čovek koji nešto ne uradi, a ne samo onaj koji nešto uradi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=31236″ ]Marko Aurelije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]
I dosad se na svijetu događalo da jedan ore i sije i sabira, a drugi jede. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30929″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Kad čovek zna da ga sud i zakon ne čuva od sile i od nepravde, on mora sam da se čuva i sebi pravicu da traži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29706″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Sve kategorije: