Home / Tema / Navika (page 4)

Category Archives: Navika

Narodna poslovica – o nauci

Nauka je jedna muka, a oduka dve muke.                  

Read More »

Pitagora – o izboru

Uvek izaberi put koji ti se čini najbolji čak i kad izgeda kao najteži: navika će mu pružiti prijatnost.

Read More »

Lao Ce – razmišljanje o životu

Pazi na svoje misli, one postaju reči. Pazi na svoje reci, one postaju dela. Pazi na svoja dela, ona postaju navike. Pazi na svoje navike, one postaju karakter. Pazi na svoj karakter, on postaje tvoja sudbina.  

Read More »

Plaut – o sreći

Najgora je navika na sreću.

Read More »

Aristotel – o upornosti

Mi smo ono što neprestano radimo. Savršenstvo zato nije jedan postupak, to je navika.

Read More »

Blez Paskal – o navici

Navika je druga priroda koja uništava prvu.

Read More »

Emanuel Kant – o navikama

Emanuel Kant – o navikama

Što je više navika u nekog čoveka, to je manje slobodan i nezavistan.

Read More »
Scroll To Top