Home / Tema / Navika

Category Archives: Navika

Fridrih Niče – o ljudima

Fridrih Niče – o ljudima

Neki ne mogu da olabave sopstvene lance, a ipak, uprkos tome, mogu da oslobode svoje prijatelje.

Read More »

Fransis Bejkon – o navikama

Ispitaj svoje navike ishrane, sna, uobičajenog poslovanja, odevanja i tome slično; i potrudi se da malo-pomalo odstraniš sve ono što smatraš da je škodljivo; ali ako doista uvidiš da promena stvara neku nezgodu, vrati se onome što je bilo; jer ...

Read More »

Kung Fu Ce – o navikama

Pobediti rđave navike čovek može samo danas, a ne sutra.

Read More »

Aristotel – o navici

Ako poseješ aktivnost, požnjećeš naviku; Ako poseješ naviku, požnjećeš životni stil;  Ako poseješ životni stil, požnjećeš sudbinu. Izvrsnost, dakle, nije postupak nego navika.

Read More »

Nepoznati autor – o grehu

A mi grešni toliko smo navikli da osuđujemo druge da smo čak stekli naviku da se ne sećamo Božije zabrane i težine tog greha.

Read More »

Narodna poslovica – o navici

Što se s kim rodilo, od onoga se ne oduči.

Read More »

Konfučije – o navici

Konfučije – o navici

Pobediti loše navike možete samo danas, a ne sutra.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o ljubavi

Aleksandar Dima Sin – o ljubavi

Kad čovek stekne takvu naviku kao što je bila moja ljubav, čini se nemogućno da se ta navika prekine a da u isto vreme ne slomi sve opruge života.

Read More »

Latinska poslovica – o navici

Nokat protera drugi nokat. Navika se prevazilazi navikom.                 

Read More »

Ivo Andrić – o čekanju

Ivo Andrić – o čekanju

Zaraziti nekog čekanjem, to je najsigurniji način vladanja nad njim, to znači učiniti ga nepokretnim i bezopasnim totalno i zauvek, i ta obmana čekanja tvrđa je od svakog zatvora i jača od najjačih bukagija, jer se, sa mnogo sreće i ...

Read More »
Scroll To Top