Home / Tema / Nauka

Category Archives: Nauka

Lav N. Tolstoj – o nauci

Pedagogija je nauka o tome kako je moguće da se živi amoralno, a na decu da se ima valjan uticaj, isto kao naša medicina- kako da se, živeći protivno zakonima prirode, ipak bude zdrav.

Read More »

Mihajlo Pupin – o nauci

Ljubav prema večnoj istini i rad na tome da je otkriju za dobrobit čovečanstva, vodila je naučnike i inženjere do navećih trijumfa nauke.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o nauci

Nauka živi u zabludi da nam omogućuje lakše i udobnije bitisanje !

Read More »

Albert Ajnštajn – o intuiciji

Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa ni iskustvo, nego – njegova intuicija.

Read More »

Albert Ajnštajn – o nauci

Nažalost, naučna otkrića su često kao sekira u rukama patološkog kriminalca.

Read More »

Mihajlo Pupin – o nauci

Težak je posao ubeđivati ljude bez naučne spreme da je prvenstveni zadatak nauke da proučava delovanje stvari, a ne njihovu suštinsku prirodu.

Read More »

Mihajlo Pupin – o nauci

Istina prirodnih nauka nije hladna ukoliko vaša duša i srce to nisu.

Read More »

Mihajlo Pupin – o nauci

Nauka je kao apstrakcija, jedna vrsta poezije.

Read More »

Albert Anštajn – o nauci i religiji

Nauka bez religije je hroma, religija bez nauke je slepa.

Read More »

Albert Ajnštajn – o nauci

Nauka je divna stvar ako neko ne mora da zarađuje za život od nje.

Read More »
Scroll To Top