Category: Nauka

Pedagogija je nauka o tome kako je moguće da se živi amoralno, a na decu da se ima valjan uticaj, isto kao naša medicina- kako da se, živeći protivno zakonima prirode, ipak bude zdrav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=583″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Ljubav prema večnoj istini i rad na tome da je otkriju za dobrobit čovečanstva, vodila je naučnike i inženjere do navećih trijumfa nauke. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/mihajlo-pupin-o-porazu/” ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Nauka živi u zabludi da nam omogućuje lakše i udobnije bitisanje ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30009″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa ni iskustvo, nego – njegova intuicija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21125″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Nažalost, naučna otkrića su često kao sekira u rukama patološkog kriminalca. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=27052″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Težak je posao ubeđivati ljude bez naučne spreme da je prvenstveni zadatak nauke da proučava delovanje stvari, a ne njihovu suštinsku prirodu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26798″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Istina prirodnih nauka nije hladna ukoliko vaša duša i srce to nisu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12192″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Nauka je kao apstrakcija, jedna vrsta poezije. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=622″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Nauka bez religije je hroma, religija bez nauke je slepa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22707″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Nauka je divna stvar ako neko ne mora da zarađuje za život od nje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=305″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Sve kategorije: