Home / Tema / Nada

Category Archives: Nada

Mika Antić – o nadi

Mika Antić – o nadi

Valja se dobro osloniti o svoju hrabrost i ljubav, i plave slojeve nade. To vam je najprostiji način da pronađete sebe i domognete se mnogih nesvakidašnjih čuda.

Read More »

Dušan Radović – o slabostima

Evo jednog mladog životnog lukavstva. Preporučujemo ga pre svega kukavicama. Ne nadajte se ničemu u životu pa ćete uvek dobiti više nego što ste se nadali.

Read More »

Jevrejska poslovica – o nadi

Kada izgleda da nema izlaza iz neke situacije, ima ih bar četiri.

Read More »

Konfučije – o nadi

Najteže od svega je da se nađe crna mačka u tamnoj prostoriji, pogotovo ako nema mačke.

Read More »

Emanuel Kant – o hrabrosti

Emanuel Kant – o hrabrosti

Onaj ko ne gubi hrabrost u odnosu na svoje fizičko ili moralno stanje, taj ne napušta ni nadu.

Read More »

Matija Bećković – o pesnicima

Kuca ništavilo na svim prozorima. Sve je dignuto u vazduh, samo se još nesrećni pesnici kurvinski bave nadom.

Read More »

Johan Gete – o sreći

Jedan srećan događaj rađa u nama nadu u drugi, i to je možda začetak poslovice da sreća nikada ne dolazi sama.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o praštanju

Ostavimo na našem putu milostinju oproštaja onima koje su zemaljske želje upropastile, koje će možda spasiti božanska nada.

Read More »

Vergilije – o nadi

Možda će i bednicima osvanuti lepši dani.  

Read More »

Dalaj Lama – o vedrini

Nalazim nadu i u najtežim danima i fokusiram se na vedrinu. Ja ne osuđujem univerzum.

Read More »
Scroll To Top