Category: Nada

Valja se dobro osloniti o svoju hrabrost i ljubav, i plave slojeve nade. To vam je najprostiji način da pronađete sebe i domognete se mnogih nesvakidašnjih čuda. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/mika-antic-o-poeziji-2/” ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Evo jednog mladog životnog lukavstva. Preporučujemo ga pre svega kukavicama. Ne nadajte se ničemu u životu pa ćete uvek dobiti više nego što ste se nadali. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=31116″ ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]
Kada izgleda da nema izlaza iz neke situacije, ima ih bar četiri. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=183″ ]Jevrejska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Najteže od svega je da se nađe crna mačka u tamnoj prostoriji, pogotovo ako nema mačke. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=11267″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Onaj ko ne gubi hrabrost u odnosu na svoje fizičko ili moralno stanje, taj ne napušta ni nadu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=12638″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]
Kuca ništavilo na svim prozorima. Sve je dignuto u vazduh, samo se još nesrećni pesnici kurvinski bave nadom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31597 ]Matija Bećković[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/matija-beckovic/” ]Još misli od M. Bećkovića[/button]
Jedan srećan događaj rađa u nama nadu u drugi, i to je možda začetak poslovice da sreća nikada ne dolazi sama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1127″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Ostavimo na našem putu milostinju oproštaja onima koje su zemaljske želje upropastile, koje će možda spasiti božanska nada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30261″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]
Možda će i bednicima osvanuti lepši dani. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23705″ ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]  
Nalazim nadu i u najtežim danima i fokusiram se na vedrinu. Ja ne osuđujem univerzum. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28604″ ]Dalaj Lama[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/dalaj-lama/” ]Još misli od Dalaj Lame[/button]
Sve kategorije: