Category: Muzika

Život bez muzike je poput tela bez duše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ciceron-o-govornicima/” ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Muzika nije u notama, već u tišini između njih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=270″ ]Volfgang A. Mocart[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/volfgang-amadeus-mocart/” ]Još misli od Mocarta[/button]
Ako bih imao svoj život, da živim ponovo, ja bih napravio pravilo da čitam poeziju i slušam neku muziku barem jednom nedeljno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15575″ ]Čarls Darvin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/carls-darvin/” ]Još misli Čarlsa Darvina[/button]
Muzika može da izrazi što se ne može reći i što nije moguće da se prećuti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=614″ ]Viktor Igo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viktor-igo/” ]Još misli Viktora Igoa[/button]
Da nisam fizičar verovatno bih bio muzičar. Često mislim na muziku. Živim svoja maštanja u muzici. Vidim svoj život u govoru muzike. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25221″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]  
Ako pogledate dovoljno duboko videćete muziku; srce prirode postaje muzika svuda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25675″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Posle tišine, ono što najbolje može izraziti neizrecivo je muzika. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30632″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Divno li je iznenada naići na česmu, još je ne ugleda oko a njenu začuješ pesmu.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1669″ ]Desanka Maksimović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/desanka-maksimovic/” ]Još misli od D. Maksimović[/button]
Da li je Betoven stvarao svoje simfonije sebi u slavu ? Ne verujem. Verujem da ih je stvorio zato što je muzika u njegovoj duši tražila da se izrazi, a tada sve što je pokušao bilo je da bude što savršenija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29310″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od […]
Muzika je odista sveopšti jezik, koji se svuda razume. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24787″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/2/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Sve kategorije: