Home / Tema / Mudrost (page 3)

Category Archives: Mudrost

Emanuel Kant – o mudrosti

Emanuel Kant – o mudrosti

Mudrost je sposobnost da se sopstvena umešnost pravilno primeni.

Read More »

Halil Džubran – o mudrosti

Otkrio sam tajnu mora, razmišljajući o rosi.

Read More »

Eshil – o mudrosti

Duša njegova je brazda duboka i plodna, Iz nje niču odlučne misli.

Read More »

Emanuel Kant – o sreći

Kako ljudi mogu biti srećni ako nisu moralni i mudri ?

Read More »

Dušan Radović – o sreći

Ima jedna mudrost stara: i za sreću treba dara, Srećan čovek – sreću stvara.

Read More »

Marko Aurelije – o mudrosti

Zagledaj u duše mudrih ljudi i trudi se da vidiš za kakvim stvarima oni teže, a kakve izbegavaju.

Read More »

Sokrat – o mudrosti

Dobro bi bilo, kad bi mudrost bila takva da iz punijega teče u praznijega od nas, ako se dotičemo jedan drugoga kao i voda u peharima, koja kroz vunu iz punijega teče u prazniji.

Read More »

Homer – o mudrosti

Koja je oznaka mudrosti među ljudima ? Sadašnjicu točno shvatiti i s prigodom pristupati.

Read More »

Herodot – o mladosti i mudrosti

Nemoj sve raditi shodno zapovedi svoje mladosti i svoje ćudi. Uzdrži se i obuzdaj ponešto. Dobra je stvar malo ispred videti a mudrost predvideti.

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o mudrosti

U svima nama ima više veličine nego što znamo i mudrost je put slobode.

Read More »
Scroll To Top