Category: Mržnja

Ne dozvoli da te nijedan čovek povuče toliko nisko da ga počneš mrzeti. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/martin-luter-king-o-veri/” ]Martin Luter King[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/martin-luter-king/” ]Još misli od Martina L. Kinga[/button]
Ako mrziš neku osobu, već si poražen od nje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16557″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Ako se na mržnju mržnjom odgovara, kako će se ta mržnja završiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-slobodi/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Čovek ne mrzi drugog čoveka nego samo ako ga se boji, i zato mržnja i strah idu naporedo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-coveku/ ‎ ” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli od Jovana Dučića [/button]
Srbin je, izvesno, od svih naroda na Istoku, najmanje sklon mržnji. Ne mrzi nijedan narod oko sebe. Ako uopšte koga mrzi, to je onda svog suseda, kakvog svog Srbina preko ulice, ili onog Srbina na gornjem spratu, ili onog srbina na donjem spratu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-mrznji-3/” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli […]
Mržnja zaslepljuje i najpametnijeg, tako da ovaj obnevidi za sve vrline koje bi mogao imati njegov protivnik; a ovo znači uniženje koliko za srce, toliko i za razum onoga koji mrzi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-mrznji-4/” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Videli smo šta čovek najčešće saopštava drugom čoveku: iz naslućenog straha prikazuje drugima svoga čovečuljka, agresivno lice mržnje i osvete – opet najčešće iz straha. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/vladeta-jerotic-o-braku/” ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32649″ ]Ivo Andrić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ivo-andric/” ]Još misli Ive Andrića[/button]
Mržnja ljudi će proći, i diktatori umiru, i snaga koju su uzeli od naroda će se vratiti narodu. I tako, sve dok muškarci umiru, sloboda nikada neće iščeznuti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19213″ ]Čarli Čaplin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/carli-caplin/” ]Još misli Čarli Čaplina[/button]
Naše mržnje škode više nama nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; A govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči. […]
Sve kategorije: