Home / Tema / Mržnja

Category Archives: Mržnja

Martin Luter King – o mržnji

Ne dozvoli da te nijedan čovek povuče toliko nisko da ga počneš mrzeti.

Read More »

Konfučije – o mržnji

Ako mrziš neku osobu, već si poražen od nje.

Read More »

Kung Fu Ce – o mržnji

Ako se na mržnju mržnjom odgovara, kako će se ta mržnja završiti.

Read More »

Jovan Dučić – o mržnji

Čovek ne mrzi drugog čoveka nego samo ako ga se boji, i zato mržnja i strah idu naporedo.

Read More »

Jovan Dučić – o mržnji

Srbin je, izvesno, od svih naroda na Istoku, najmanje sklon mržnji. Ne mrzi nijedan narod oko sebe. Ako uopšte koga mrzi, to je onda svog suseda, kakvog svog Srbina preko ulice, ili onog Srbina na gornjem spratu, ili onog srbina ...

Read More »

Jovan Dučić – o mržnji

Mržnja zaslepljuje i najpametnijeg, tako da ovaj obnevidi za sve vrline koje bi mogao imati njegov protivnik; a ovo znači uniženje koliko za srce, toliko i za razum onoga koji mrzi.

Read More »

Vladeta Jerotić – o strahu

Videli smo šta čovek najčešće saopštava drugom čoveku: iz naslućenog straha prikazuje drugima svoga čovečuljka, agresivno lice mržnje i osvete – opet najčešće iz straha.

Read More »

Ivo Andrić – o ljudima

Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti.

Read More »

Čarli Čaplin – o slobodi

Mržnja ljudi će proći, i diktatori umiru, i snaga koju su uzeli od naroda će se vratiti narodu. I tako, sve dok muškarci umiru, sloboda nikada neće iščeznuti.

Read More »

Jovan Dučić – o mržnji

Naše mržnje škode više nama nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; A govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje i bićete mirni ...

Read More »
Scroll To Top