Home / Tema / Mladost

Category Archives: Mladost

Majka Tereza – o igri

Nadji vremena za igru, to je tajna večne mladosti.

Read More »

Indijska poslovica – o životu

Na početku čovekovog života stoji neznanje, u zreloj dobi patnja, a u starosti žalost.

Read More »

Emanuel Kant – o vaspitanju

Nema nikoga ko je u mladosti bio zapušten, a da u zrelijim godinama sam ne uvidi u čemu je bio zanemaren, bilo u disciplini, bilo u kulturi.

Read More »

Herodot – o mladosti i mudrosti

Nemoj sve raditi shodno zapovedi svoje mladosti i svoje ćudi. Uzdrži se i obuzdaj ponešto. Dobra je stvar malo ispred videti a mudrost predvideti.

Read More »

Fjodor Dostojevski – o mladosti

Vidite, mladež je velikodušna, to jest dobra mladež je velikodušna i plahovita, ali je netrpeljiva, ako nije po njenom – odmah prezire.

Read More »

Fjodor Dostojevski – o mladosti

Fjodor Dostojevski – o mladosti

Kad ta mladež, ta draga mladež hoće da kaže nešto tako pametno i pronicljivo, onda to nekako suviše iskreno i naivno pokaže licem – Evo – kao da kažu – Ja ti sad govorim pametno i duboko ! Ne iz ...

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o mladosti

Mi koji smo u zrelim godinama retko i pomislimo koliko nas nemilosrdno i uz to pronicljivo mladi prosuđuju.

Read More »

Francuska poslovica – o starosti

Mladost živi od nade, a starost od uspomena.

Read More »

Mihajlo Pupin – o anđelima

Svako ima svog anđela čuvara, a pijan i mlad po dva, da ga pridržavaju sa obe strane.

Read More »

Burmanska poslovica – o znanju

Bilo bi dobro da mladi znaju sve šta mogu, a stari da mogu sve što znaju.

Read More »
Scroll To Top