Category: Misli

Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/dusan-radovic-o-suzama/” ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]
Najveći mogući stupanj u moralnoj kulturi je kada shvatimo da treba da kontrolišemo naše misli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15575″ ]Čarls Darvin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/carls-darvin/” ]Još misli Čarlsa Darvina[/button]
Duša njegova je brazda duboka i plodna, Iz nje niču odlučne misli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=169″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Ponekad sam tužan kada čujem lične priče Tibetanskih izbeglica koji su bili mučeni. Neka iritacija i bes mi se javi. Ali to ne traje dugo. Uvek se trudim da mislim na dubljem nivou, da pronađem načina za utehu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28635″ ]Dalaj Lama[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/dalaj-lama/” ]Još misli od Dalaj Lame[/button]
Dobra vremena danas su tužne misli sutrašnjice. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25815″ ]Bob Marli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bob-marli/” ]Još misli od Boba Marlija[/button]
Ne misli onako kao što misli čovek koji želi da ti naškodi, ili kako bi on želeo da ti misliš, nego stvari primaj onakvima kakve one u stvari jesu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=31305″ ]Marko Aurelije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]
Jedan srećan događaj rađa u nama nadu u drugi, i to je možda začetak poslovice da sreća nikada ne dolazi sama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1127″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Kako je lako odagnati i izbrisati svaku predstavu koja nam smeta ili ne odgovara našem biću i opet steći duševno spokojstvo ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4156″ ]Marko Aurelije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]
Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1744″ ]Nikola Tesla[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikola-tesla/” ]Još misli od Nikole Tesle[/button]
Dosta je samo da se počinje misliti kao što treba, pa što se ne može učiniti danas, učiniće se sutra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30890″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Sve kategorije: