Home / Tema / Misli

Category Archives: Misli

Jevrejska poslovica – o životu

Kao što možemo da zaklonimo najvišu planinu kad stavimo šsku ispred očiju, tako nas i svakodnevica može sprečiti da vidimo raskošan sjaj i tajne lepote ovoga sveta.

Read More »

Sokrat – o čitanju

Jer očevidno je da srebro i zlato nimalo ne čine da ljudi budu bolji, a da misli mudrih ljudi vrlinom obogaćuju one koji ih imaju.

Read More »

Marija Montesori – o sudbini

Ništa nije unapred određeno, ali je sve moguće. Potrebno je samo pokrenuti čovekov um u pravom smeru.

Read More »

Martin Luter King – o tami

Tama ne može oterati tamu, samo svetlo to može učiniti.

Read More »

Karl G. Jung – o odlučnosti

Ja nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što sam odlučio da budem.

Read More »

Soren Kjekregor – o slobodi

Ljudi gotovo i da ne koriste slobodu koju imaju, na primer slobodu misli; umesto toga traže slobodu govora kao kompenzaciju.

Read More »

Mika Antić – o mislima

Stvarnost je kao odeća, nije važno šta nosiš nego kako ti stoji.

Read More »

Mika Antić – o vrednosti

Mika Antić – o vrednosti

Nema nevidljivog, ima samo nemoćnih očiju.

Read More »

Branko Miljković – o neuspehu

Ako smo pali, bili smo padu skloni.

Read More »

Johan Gete – o raspoloženju

Johan Gete – o raspoloženju

Koristite se dobrim raspoloženjem jer ono dolazi tako retko.

Read More »
Scroll To Top