Home / Tema / Mašta (page 2)

Category Archives: Mašta

Aleksandar Dima Sin – o mašti

I velika je sreća kad mašta omogućava čulima tu poeziju, i kada telesne žudnje čine taj ustupak snovima duše.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o mislima i mašti

Svaki predmet se u našem duhu obično preobražava zavisno od predstave koju u nama izaziva i okuplja, da se tako izrazim, oko sebe. Razume se da neki predmet može da nam se svidi i sam po sebi, zbog mnoštva prijatnosti ...

Read More »

Luiđi Pirandelo – o mašti i životu

Istina je da čovek ne može ni da zamisli ništa što ne bi, manje ili više, poticalo iz stvarnosti. Tako i najčudnija zbivanja mogu da budu istinita, a maštanje nikad ne može da dosegne one ludosti, one pustolovine koje naglo, ...

Read More »

Luiđi Pirandelo – o mašti

Koliko je suštinskih, sićušnih nezamislivih stvari potrebno našoj maštariji da bi postala stvarnost iz koje je i potekla, koliko joj je samo potrebno niti da bi se uplela u nerazmrsivo klupko života.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o mašti

Čudni su hirovi mašte !

Read More »

Volter – o ljubavi

Ljubav je tkanina koju priroda tka, a mašta veze.

Read More »

Bobi Fišer – o šahu

Jaka memorija, koncentracija, mašta, i snažna volja – sve to je potrebno da bi postao veliki igrač šaha.

Read More »

Mihajlo Pupin – o zvezdama

Svaka prirodna pojava ima dva kraja: jedan koji je u našoj svesti, a drugi na nekoj zvezdi koja uživa u bujnoj snazi svoje mladosti.

Read More »

Mihajlo Pupin – o zvezdama

Sve stvari su međusobnom kontaktu, svaka zvezda oseća da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, čak i najmanjeg crvića na Zemlji.

Read More »

Mihajlo Pupin – o zvezdama

Mihajlo Pupin – o zvezdama

Jezik zvezda ima puno dubokih tajni; kao i pre pedeset godina kada sam te iste zvezde posmatrao sa pašnjaka moga rodnog mesta, tako i danas, govor zvezda je za mene pun tajni.

Read More »
Scroll To Top