Mane

Žan de la Brijer – o željama

Nikad u nama ne izumire želja za posedovanjem i unapređenjem; griža se javi, a smrt nije daleko kad uvelog lica i držeći se jedva na nogama progovaramo: Moj imetak, moj novi položaj ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25146″ ]Žan de la Brijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zan-de-la-brijer/” ]Još misli od La Brijera[/button]

Žan de la Brijer – o vlasti

Prepustiti se nekom da nad nama uspostavi vlast, znači biti isto toliko slab koliko i lenj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25158″ ]Žan de la Brijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zan-de-la-brijer/” ]Još misli od La Brijera[/button]

Vladeta Jerotić – o manama

Grehom bismo mogli nazvati svaku onu osobenu manu kojom ne uspevamo da vladamo, već ona vlada nama, progoni nas nekad demonskom jačinom celog života, često u našem savršenom neznanju odkuda ona dolazi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14967″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]

Vladeta Jerotić – o moći

Čovek je slabo biće i iz te slabosti proističe sve ovo: potreba za vlašću, potreba za moći, pravi se važan… nikada kraja, jer nikad nije siguran od te slabosti. Ta slabost ne sme se ni precenjivati ni potcenjivati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14962″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]

Žan de la Brijer – o manama

Postoji lažna skromnost koja je tašta; lažna slava koja je nestalna; lažna veličina koja je ništavna; lažna vrlina koja je licemerna; lažna mudrost koja je preterano čedna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25099″ ]Žan de la Brijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zan-de-la-brijer/” ]Još misli od La Brijera[/button]

Viljem Šekspir – o laskanju

Ipak je bolje tako, kad si prezren i znaš to, no kad te preziru a kriju to laskom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24889″ ]Viljem Šekspir[/button][divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]                                                 …

Viljem Šekspir – o laskanju Read More »

Viljem Šekspir – o bogatstvu

Često se dešava da nas obilje čini nehatnima, a naše mane budu preimućstva. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=262″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

La Rošfuko – o taštini

Ako taština sasvim ne ruši naše vrline, ona ih, ipak rasklimava. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21553″ ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]