Home / Tema / Mane (page 7)

Category Archives: Mane

Žan de la Brijer – o laži

Pripisivati neistine i lagati da bismo ozloglasili naše neprijatelje, to znači svetiti se samom sebi, a koristiti njima.

Read More »

Borislav Pekić – o hvalisavosti

Ne shvatite ovo sasvim doslovno: budite rđavi, ako već morate, samo, kumim vas bogom, ne pravite od toga ni knjige ni doktrine. Ako baš morate da se ispovedate – eno vam crkva ! 

Read More »

Emanuel Kant – o manama

Onaj ko je okrutan prema životinjama, takođe je krut u odnosima sa ljudima. Možemo proceniti srce nekog čoveka prema njegovom postupanju sa životinjama.

Read More »

Žan de la Brijer – o taštini

Tašt čovek se zadovoljava time što govori ili dobro ili loše o sebi; skroman čovek uopšte ne govori o sebi.

Read More »

Žan de la Brijer – o taštini

Žan de la Brijer – o taštini

Naša taština i previsoko mišljenje koje imamo o sebi bude sumnju da su drugi oholi u odnosu na nas, što oni ponekad i jesu, a najčešće nisu: skroman čovek ne vodi računa o takvim stvarima.

Read More »

Žan de la Brijer – o manama

Vrlo brzo otkrivamo naše i najmanje prednosti, ali sporo uočavamo naše mane; znamo da imamo lepe obrve, lepe nokte; ali tek naslućujemo da smo ćoravi, a uopšte nismo svesni da nemamo duha.

Read More »

Žan de la Brijer – o zavisti

Čovek koji kaže da nije rođen pod srećnom zvezdom, mogao bi postati srećan videći sreću svojih prijatelja i svojih najbližih. Zavist mu uskraćuje tu poslednju nadu.

Read More »

Žan de la Brijer – o zlu

Niko od zlih duša ne traži da budu blage ili poslušne; njima nikad ne nedostaje ni blagosti ni poslušnosti i one im služe kao zamke da bi uhvatili lakoverne i istakli sva svoja lukavstva.

Read More »

Žan de la Brijer – o manama

Žan de la Brijer – o manama

Reći o nekom srditom, prevrtljivom, svadljivom, zlovoljnom, zajedljivom, hirovitom čoveku: “To je njegova narav”, to nije izvinjenje, kao što se misli, već nesvesno priznanje da su te velike mane neizlečive.

Read More »

Žan de la Brijer – o neučtivosti

Pošto se neučtivost ogleda samo iz vana, ona je utoliko mrskija, jer to je greška koja se uvek vidi i očituje; u svemu tome istina je da ona vređa manje ili više, zavisno od razloga iz kojeg je nastala.

Read More »
Scroll To Top