Home / Tema / Mane

Category Archives: Mane

Jevrejska poslovica – o Bogu

Nema mesta za Boga u onome ko je pun sebe.

Read More »

Dušan Radović – o ljudima

Dušan Radović – o ljudima

Ljudi nesigurni u svoju vrednost umeju sa velikom strašću da neguju vrline. Imate jalovih ljudi kojima je teško pronaći drugu manu.

Read More »

Kineska poslovica – o manama

Životinje nisu svesne svoje snage, ni ljudi svojih mana.

Read More »

La Rošfuko – o sujeti

La Rošfuko – o sujeti

Samoljublje je veštije od najveštijeg svetskog čoveka.

Read More »

Kung Fu Ce – o manama

Priznati svoje mane kad je čovek zatečen na delu to je skromnost. Otkriti ih svojim prijateljima, to je bezazlenost ali pričati ih celom svetu, kada niko na njih ne obraća pažnju, to je sujeta.

Read More »

Seneka – o smirenosti

Ima li većeg odmora od mira duše, a šta je mučnije od gneva ? Šta više odmara od blagosti, a šta je zamornije od svireposti ? Čednost nema nikakva posla, a požuda je najviše zauzeta.

Read More »

Nikola Tesla – o ljudima

Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čoveka.

Read More »

Vilijem Tekeri – o snobovima

Snob je onaj koji se ponizno divi onome koji ponižava.

Read More »

Kung Fu Ce – o manama

Nemoj kritikovati tuđe nedostatke, kritikuj svoje sopstvene.

Read More »

Kineska poslovica – o krivici

Ako znamo da smo učinili zlo, a odbijamo da to priznamo, dvostruko smo krivi.

Read More »
Scroll To Top