Category: Ljubav

Život nas je naučio da ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smeru. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6585″ ]Antoan de Sent Egziperi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/antoan-de-sent-egziperi/” ]Još misli od Sent Egziperija[/button]
Strast je ljudima izvor jada najvećih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5746″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Vreme je vrlo sporo za one koji čekaju, vrlo brzo za one koji su uplašeni, vrlo dugo za one koji jadikuju, vrlo kratko za one koji slave. Ali za one koji ljube, vreme je večnost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=840″ ]Viljem Šekspir[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=63″ ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/page/4/” ]Još misli od Dušana Radovića[/button]
Ništa veliko nije postignuto u svetu bez ljubavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12554″ ]Fridrih Hegel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]
Gotovo je nemoguće biti srećno venčan sa drugim, ako se čovek pre toga ne rastavi od sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4756″ ]Antoni de Melo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/antoni-de-melo/” ]Još misli od Antoni de Mela[/button]
Nema rađanja bez dodira. Ni telesnog ni duhovnog. Ljubav se izražava dodirom. Kako telesna, tako i duhovna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4461″ ]Nikolaj Velimirović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]
Ljubi svoje bližnje, jer tada će te ljubav spasiti od samoljublja, koje te može pogubiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4476″ ]Nikolaj Velimirović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]
Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti.. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4438″ ]Nikolaj Velimirović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/page/3/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]
Kada ustaneš ujutru, pomisli o tome kako je dragocena privilegija biti živ – disati, misliti, uživati, voleti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1814″ ]Marko Aurelije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/page/3/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]
Sve kategorije: