Ljubav

Isidora Sekulić – o ljubavi

Sve ukupno što čovek radi samo je priprema da se doživi ljubav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9635″ ]Isidora Sekulić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isidora-sekulic/” ]Još misli Isidore Sekulić[/button]

Erih Marija Remark – o ljubavi

Niko ti ne može biti stran kao čovek koga si nekada voleo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12616″ ]Erih Marija Remark[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/erih-marija-remark/” ]Još misli Eriha M. Remarka[/button]

Plaut – o ljubavi

Ljubav je bogata i medom i jedom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10733″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Džonatan Svift – o ljubavi

Volimo se, jer imamo iste slabosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11436″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]

Viktor Igo – o ljubavi

Ljubav je nezasita: imaš sreću a želiš raj, imaš raj a želiš nebesa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9009″ ]Viktor Igo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viktor-igo/” ]Još misli Viktora Igoa[/button]

Ovidije – o ljubavi

U ljubavi je toliko boli, koliko u moru školjki. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11991″ ]Ovidije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ovidije/” ]Još misli od Ovidija[/button]

Tagore – o lepoti

O lepoto, traži svoj lik u ljubavi, a ne u ogledalu koje ti laska. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=879″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]

Jovan Jovanović Zmaj – o ljubavi

Poljubac poji iz čaše dve; Blažen ko pije, bolan ko ne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9672″ ]Jovan Jovanović Zmaj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-jovanovic-zmaj/” ]Još misli Jovana Jovanovića Zmaja[/button]