Ljubav

Halil Džubran – o ljubavi

Oduvek tako beše da ljubav ne spoznaje dubine svoje sve do časa rastanka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7067″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]

Lord Bajron – o ljubavi

Ljubav ne mudruje, a kada mudruje, nije više ljubav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3955″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]

Đorđe Balašević – o ljubavi

I proturaju priče da sve curice liče kad je čaša pri dnu ? Pa dobro…Možda jedna na drugu, ali nikad na nju…. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3742″ ]Djordje Balašević[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/dorde-balasevic/” ]Još misli od Djordja Balaševića[/button]

Konfučije – o mržnji i ljubavi

Lako je mrzeti i teško je voleti. Sve dobre stvari je teško dostići i sve loše stvari je lako dobiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=98″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]

Plutarh – o duši

Duša zaljubljenog čoveka živi u tuđem telu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11201″ ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]

La Rošfuko – o vernosti

U ljubavi nevera gotovo uvek brže korača od nepoverenja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9043″ ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]

Ovidije – o usamljenosti

Za sve zaljubljene, usamljenost je opasna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13915″ ]Ovidije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ovidije/” ]Još misli od Ovidija[/button]

Fridrih Šiler – o ljubavi

Ne krv i meso, srce nas čini očevima i sinovima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13446″ ]Fridrih Šiler[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-siler/” ]Još misli Fridriha Šilera[/button]