Category: Ljubav

Ljubav je božanski dar i ona nas, kao i lepota, vreba sa svih strana. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12479″ ]Horhe L. Borhes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]
Hrišćanstvo je mnogo učinilo za ljubav time što je od nje napravilo greh. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8899″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
U ljubavi ne postoje pravila. Možemo pokušati da se pridržavamo priručnika, da vladamo svojim srcem, da izgradimo strategiju ponašanja – ali sve su to koještarije. Srce odlučuje, i to što ono odluči, jedino i važi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13490″ ]Paulo Koeljo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paulo-koeljo/” ]Još misli od Paula Koelja[/button]
Ljubav je uvek nova. Nije važno da li volimo jednom, dvaput, deset puta u životu – jer se stalno suočavamo sa situacijom koju ne poznajemo. Ljubav nas može odvesti u pakao ili u raj, ali nas uvek nekud odvede. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9902″ ]Paulo Koeljo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/paulo-koeljo/” ]Još misli od Paula Koelja[/button]
Ljubav nije rezultat seksualnog zadovoljenja, već je seksualno zadovoljenje rezultat ljubavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9464″ ]Erih From[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/erih-from/” ]Još misli od Eriha Froma[/button]
Što je veći muškarac, tim dublja je njegova ljubav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11825″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Većina ljudi, nažalost, ima dovoljno vere da mrzi, a nedovoljno da voli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4918″ ]Antoni de Melo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/antoni-de-melo/” ]Još misli od Antoni de Mela[/button]
Stabilnija je vanbračna veza koja počiva na ljubavi, nego bračna bez ljubavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14061″ ]Saša Gitri[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sasa-gitri/” ]Još misli Saše Gitrija[/button]
Ne znam da li je ijedan čovek u stanju da voli ako nije bio voljen. Ili – na drugi način rečeno – koliko smo i s kakvom snagom u detinjstvu bili voljeni, toliko čemo biti u stanju da volimo i mi druge. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14951″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete […]
Voleti drugog čoveka znači i razumeti ga, a svakako i opraštati mu. Nije, doduše, lako voleti čoveka onakvog kakav jeste, ali samo ako budemo u stanju da ga ne samo prihvatimo već i da ga zavolimo upravo onakvog kakav jeste, podstaći ćemo ga da postane onakav kakav može da bude. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14946″ ]Vladeta […]
Sve kategorije: