Category: Ljubav

Samo ako se konačno rastaneš sa čovekom, počinješ se zapravo, interesovati za sve što ga zanima. To je jedan od paradoksa ljubavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10296″ ]Erih Marija Remark[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/erih-marija-remark/” ]Još misli Eriha M. Remarka[/button]
Ljubav ne trpi objašnjenja, njoj su potrebna dela. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12616″ ]Erih Marija Remark[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/erih-marija-remark/” ]Još misli Eriha M. Remarka[/button]
Svaka ljubav želi biti večna. U tome i jeste njena večita muka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10296″ ]Erih Marija Remark[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/erih-marija-remark/” ]Još misli Eriha M. Remarka[/button]
U ljubavi se treba boriti kao stari Skiti na bojnom polju: bezeci od neprijatelja… [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-skrtosti/” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli od Jovana Dučića [/button]  
Voli najžešćom nežnošću kao da živiš jedini put i nikada više. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29630″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/mika-antic-o-samoci/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Nasloni moje vreme na svoje. Duže će večnost vredeti kada smo zajedno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18980″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
To, kako da se voli, ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli, ili ne boli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18980″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Treći put kada se zaljubiš izbriši obe ranije. Nek treća bude prva, Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22293″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Ispričali smo ramenima i rukama nešto što u prevodu na disanje znači: ljubav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10519″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Ti si sve ono što mi je potrebno da jesi. Ako ne razumeš moje ćutanje, nećeš razumeti ni moje reči. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18964″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Sve kategorije: