Laž

Johan Gete – o istini

Istina nije u skladu sa našom prirodom, zabluda jeste, i to iz jednog vrlo jednostavnog razloga: istina zahteva da priznajemo sopstvenu ograničenost, zabluda nam laska da smo na ovaj ili onaj način neograničeni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=48″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Stendal – o umetnosti

Sve umetnosti su zasnovane na određenom stepenu neistine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4616″ ]Stendal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/stendal/” ]Još misli od Stendala[/button]

Lord Bajron – o istini i laži

Na kraju krajeva, šta je laž ? To je istina pod maskom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14167″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]

Lord Bajron – o istini

To je čudno, mada je istinito; Istina je uvek čudna, mnogo čudnija od izmišljotine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://http://mislilac.com/?p=11629″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]

Seneka – o siromaštvu

Svakoga možeš slagati, ali stomak nikako. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2599″ ]Seneka[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/seneka/page/3/” ]Još misli od Seneke[/button]

Vilijem Tekeri – o lažima

Jedna neistina povlači drugu, tako da se broj vaših laži neizbežno umnožava, a opasnost da će se cela građevina srušiti postaje sve veća. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2898″ ]Vilijem Tekeri[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vilijem-tekeri/page/2/” ]Još misli od Vilijema Tekerija[/button]  

Abraham Linkoln – o obmanjivanju

Možeš obmanjivati sve ljude neko vreme, ili obmanjivati neke ljude svo vreme, ali ne možeš obmanjivati sve ljude svo vreme. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4049″ ]Abraham Linkoln[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-linkoln/” ]Još misli Abrahama Linkolna[/button]

Bendžamin Dizraeli – o lažima

Postoje tri vrste laži: laži, proklete laži i .. statistika. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1168″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]