Category: Laž

Gde su napravili pustinju, oni kažu da su napravili mir. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2391″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Samo žene i lekari znaju koliko je laž potrebna ljudima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7388″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Ko mnogo besjedi, mnogo i laže. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=6567″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Bez istine, laž je nezamisliva, ne može postojati i nepravda bez pravde. To je nadmoć istine, pravde, ljubavi i svakog dobra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9408″ ]Patrijarh Pavle[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/patrijarh-pavle/” ]Još misli Patrijarha Pavla[/button]
Nasuprot tome laž, nepravda i svako zlo, oni nemaju u sebi bivstvovanja, postojanja. Svo je njihovo postojanje u negiranju istine, pravde i dobra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9404″ ]Patrijarh Pavle[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/patrijarh-pavle/” ]Još misli Patrijarha Pavla[/button]
Ćutanje je teže od laži, jer čak i najveća laž podrazumeva ma i najmanju meru istine a ćutanje čak i nju ignoriše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9405″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Neka blagost savlada srdžbu, neka dobro pobedi zlo, neka istina nadjača laž, i neka mržnji, preko ljubavi, dođe kraj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=95″ ]Buda[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/buda/” ]Još Budinih misli[/button]
Siromaštvo i strah stvaraju lažljivce. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=279″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Zarazna je i razorna moć laži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=985″ ]Ivo Andrić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ivo-andric/” ]Još misli ive Andrića[/button]
Ko me jedanput prevari onaj je nevaljao, a koji više puta, vredan je čovek. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1165″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/2/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Sve kategorije: