Laž

Maksim Gorki – o istini

Laž je religija robova i gospodara. Istina je bog slobodnog čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2163″ ]Maksim Gorki[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/maksim-gorki/” ]Još misli Maksima Gorkog[/button]

Maksim Gorki – o laži

Pristojnost zahteva da ljudi lažu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1208″ ]Maksim Gorki[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/maksim-gorki/” ]Još misli Maksima Gorkog[/button]

Emanuel Kant – o karakteru

Istinoljublje je osnovna i najbitnija crta karaktera. Čovek koji laže nema karaktera. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=862″ ]Emanuel Kant[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/4/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Narodna poslovica – o lažima

Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2293″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Tomas Man – o istini

Čak i štetna istina vredi više od korisne laži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2406″ ]Tomas Man[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]

Vilijem Tekeri – o besu i mržnji

Gnev i mržnja moraju govoriti neistine protiv mrskih lica, i moraju verovati u te neistine, da bi, kako se kaže, bili dosledni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2919″ ]Vilijem Tekeri[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vilijem-tekeri/page/2/” ]Još misli od Vilijema Tekerija[/button]

Fjodor Dostojevski – o laži

Laganje je jedina čovečija privilegija koju nemaju drugi organizmi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1840″ ]Fjodor Dostojevski[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fjodor-dostojevski/” ]Još misli od F. Dostojevskog[/button]

Karel Čapek – o rečima

Zabluda, glupost, laž ne počinju od misli nego od reči. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=281″ ]Karel Čapek[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karel-capek/” ]Još misli Karela Čapeka[/button]

Abraham Linkoln – o lažovima

Nijedan čovek nema tako dobru memoriju da bi bio uspešan lažov. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2653″ ]Abraham Linkoln[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-linkoln/” ]Još misli Abrahama Linkolna[/button]